Download de KNAF app

Handleiding Duurzaam Evenement

Hoe organiseer je een duurzaam en toekomstbestending evenement? Het klinkt mooi, maar nog te vaak wordt duurzaamheid ervaren als iets wat weinig tastbaar is. De KNAF brengt door de introductie van een handleiding voor organisatoren hier verandering in. Deze handleiding moet iedereen helpen om stapjes te kunnen zetten in het verduurzamen van een evenement.

Handleiding voor verduurzaming van evenementen

In haar verduurzamingsbeleid heeft de KNAF zich tot doel gesteld om organisatoren van evenementen te informeren en inspireren met betrekking tot het verduurzamen van evenementen. Door het introduceren van deze handleiding, geeft de commissie concrete handvatten. Het doel van de handleiding is om organisatoren te laten inzien dat het verduurzamen van een evenement op veel verschillende manieren mogelijk is. En vaak gemakkelijker is dan men denkt. Het doel is niet om organisatoren te verplichten alle punten uit de handleiding aan te grijpen, maar juist te kijken welke mogelijkheden de handleiding biedt. Het is perfect mogelijk om klein te beginnen en vervolgens door te groeien.

De handleiding is breed opgesteld, zodat het niet moeilijk is om een eerste stap te zetten. Als basis voor deze handleiding is gebruik gemaakt van de FIA introductory guide for sustainable events. Vervolgens is er in de handleiding een praktische checklist uitgewerkt aan de hand van ons eigen verduurzamingsbeleid. Er wordt ingegaan op de navolgende werkgebieden: Milieu & Omgeving, Veiligheid & Gezondheid, Kennis & Expertise en Goed bestuur. Voor elk van deze gebieden is een variatie aan mogelijke acties benoemd.  Bijvoorbeeld: het toepassen van duurzame promotiematerialen, het opstellen van een afvalplan, betrekken van de lokale bevolking, een leveranciersbeleid inrichten, etc.

Klik hier om de Handleiding Duurzaam Event te raadplegen