Download de KNAF app

Disclaimer

De website www.knaf.nl is de officiële website van de Knac Nationale Autosport Federatie. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen.

De website is het officiële orgaan van de KNAF. Reglementen en reglementswijzigingen gaan van kracht op het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. Uitslagen zijn officieel echter altijd onder voorbehoud van nakeuringen, protesten en beroepen. Op www.knaf.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de KNAF niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De KNAF wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. De KNAF behoudt alle rechten met betrekking tot de website www.knaf.nl. Het is uitsluitend met bronvermelding toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© 2009 Knac Nationale Autosport Federatie