Download de KNAF app

Historisch Technische Paspoorten - aanvraag HTP / Verlengen HTP

Bij steeds meer wedstrijden voor historische voertuigen is een Historisch Technisch Paspoort (HTP) vereist. Doel van een HTP is om ervoor te zorgen dat auto’s zoveel mogelijk gelijk zijn en daardoor met elkaar kunnen concurreren. Een HTP moet refereren aan een historische periode in het leven van de auto / het model en kan gezien worden als een momentopname. Het voornaamste criteria voor de afgifte van een HTP is dat de auto representatief is aan bewijsbare specificaties en types die internationaal gereden hebben in een bepaalde periode. U vraagt de HTP bij de KNAF aan, echter het is aan de FIA of wij de HTP af mogen geven.

EERSTE HTP AANVRAAG

Houdt rekening met de volgende kosten:

KNAF Administratiekosten à 450 euro. Hieronder valt het volgende:
• Eerste controle HTP op volledigheid en conformiteit homologatie (indien van toepassing)
• Toevoegen landschape formaat foto’s als deze niet in het document zijn geplaatst
• Tweede controle HTP op volledigheid
• Doorsturen reactie FIA
• Controle op doorgevoerde wijzigingen na reactie FIA
• Gereed maken HTP, inclusief homologatiepapieren (indien van toepassing)

FIA Fee à 430 euro

Schouwingskosten
• Op locatie: 85,- per uur en reiskosten schouwer
• Bij evenement (onder voorbehoud): 50,-
• Op Federatiebureau: gratis


STAP 1: HTP Invullen

Voor het aanvragen van een HTP vult u onderstaande formulieren in en stuurt deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

- Formulier Historisch Technisch Paspoort (zorg ervoor dat u deze in Adobe opent) Klik hier voor een voorbeeld HTP.
- Verklaring van aanvraag 

Klik hier voor aanvullende uitleg van de FIA.

Heeft u een auto waarvan het model ooit door de FIA gehomologeerd is? Dan is het handig om de homologatiepapieren bij het invullen van de HTP te houden. De meeste homologaties zijn te vinden op: http://historicdb.fia.com/
Historische Reglementen kunt u vinden op https://www.fia.com/historic-regulations

STAP 2: HTP Indienen bij de KNAF

Controle HTP-aanvraag

Na ontvangst van het HTP-formulier en de “Verklaring van Aanvraag” zal de KNAF het HTP formulier in behandeling nemen en controleren. Mochten er gegevens ontbreken dan ontvangt u hier bericht van. De controle op volledigheid zal maximaal 10 werkdagen duren. Eventuele aanvullingen of verbeteringen zullen in overleg met u plaatsvinden.

Na de documentencontrole zal de KNAF het formulier naar de FIA sturen.

STAP 3: HTP indienen bij de FIA

Voordat een HTP bij de FIA ingediend wordt ontvangt u een factuur voor de FIA fee van euro 430,- en de KNAF administratiekosten van 450,-.
Bij de KNAF administratiekosten zitten 4 uur administratieve en technisch ondersteuning inbegrepen. Indien wij de 4 uur ondersteuning overschrijden, nemen wij contact met u op en vanaf dat moment reken wij u 85 euro per uur ondersteuning door. Bij minder dan 4 uur krijgt u een korting welke zal worden verrekend met de schouwingskosten indien mogelijk. 

Het kan zijn dat de FIA na controle nog op- en aanmerkingen heeft. Dit wordt door de KNAF met u besproken. Het formulier of de auto moeten worden aangepast en opnieuw ter goedkeuring naar de FIA gestuurd.

De FIA geeft goedkeuring door het toesturen van een FIA identity number. Hier ontvangt u bericht van FIA de KNAF en wordt u gevraagd een afspraak te maken voor de schouwing.

STAP 4: HTP Schouwing

Na goedkeuring door de FIA maakt de KNAF de HTP in orde en zal de KNAF Technisch Medewerker een afspraak met u maken om de auto te komen schouwen. Tijdens deze schouwing/afhandeling wordt de FIA barcodesticker in uw auto geplakt en krijgt u het HTP uitgereikt. Deze schouwing zal alleen doorgang plaatsvinden als de factuur met FIA fee en KNAF administratiekosten is voldaan.

Bent u in de gelegenheid om met uw auto naar het Federatiebureau van de KNAF in Houten toe te komen, dan berekenen wij geen schouwingskosten. Wilt u uw auto op locatie laten schouwen? Dan brengen wij reiskosten en de uren van de schouwer in rekening. Hiervoor hanteren wij een tarief van 85 euro per uur.
Incidenteel schouwen wij auto’s op historische evenementen zoals bijvoorbeeld Historic Grand Prix op Zandvoort voor 50 euro.

VERLENGING VAN UW HISTORISCH TECHNISCH PASPOORT

Een HTP heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Bij verlenging van een HTP geldt dezelfde procedure als bij eerste aanvraag. Verlengt u de HTP voordat deze is verlopen, dan krijgt u 50% korting op de FIA fee.

WIJZIGING OF TRANSFER VAN UW HISTORISCH TECHNISCH PASPOORT

Het kan voorkomen dat er tijdens de geldigheidsduur een wijziging aan uw auto plaatsvind die invloed heeft op de gegevens in uw HTP, deze wijziging moeten we aanpassen aan uw HTP en opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de FIA. Ook kan het voorkomen dat u de auto verkoopt aan een buitenlandse rijder of koopt met een buitenlandse HTP, in dit geval moet de HTP worden overgeschreven naar het land van de eigenaar (transfer) en worden doorgegeven aan de FIA. De FIA berekent hiervoor 50% van de FIA fee.