Een groot deel van onze reglementen zijn overgenomen van de FIA. Zo kennen we de Appendix J 253/283 voor de algemene veiligheidseisen. In bijna elk technisch reglement vindt u verwijzingen naar deze reglementen. Hieronder vindt u de betreffende reglementen. Voor de laatste versie van FIA reglementen verwijzen wij u altijd naar www.fia.com

DOWNLOAD Appendix J 253

en 

DOWNLOAD Appendix J 283

In deze reglementen staat exact omschreven waar de veiligheidsconstructie, brandblusser, stoel gordels enz. aan dienen te voldoen, maar ook hoe deze zaken in uw auto gemonteerd dienen te worden.

Informatie over kleding en helm vind u in de Appendix L 

DOWNLOAD Appendix L

Ook heeft de FIA een aantal documenten ontwikkeld die zeer behulpzaam en nteressant zijn om te lezen.

DOWNLOAD Drivers Guide

DOWNLOAD HANS Gids