Download de KNAF app

College voor autosport rechtspraak

Het College voor Autosport Rechtspraak (CAR) is belast met het treffen van disciplinaire maatregelen en het opleggen van straffen aan organisatoren, inschrijvers, rijders en andere licentiehouders wier handelen of nalaten in strijd is met de regels van de autosport of het aanzien van de autosport in de ruimste zin van het woord kan schaden.

Secretariaat
t.a.v. Mr. J. van der Pouw Kraan
Postbus 357
2400 AJ Alphen a/d Rijn

bezoekadres:
Klipperaak 201
2411 ND Bodegraven
tel: 0172-244446
fax: 0172-442028

ING: 66.55.45.967
IBAN: NL57INGB0665545967
t.n.v. Knac Nationale Autosport Federatie, Leiden, inz. CAR

College
Voorzitter
Jhr. Mr. C.G.C. Quarles van Ufford

Leden
Mr. C. van Aken
Mr. J.A. Bakker
Mr. M.J.J. van den Enden
Mr. C.P.C. van den Enden
Ing. J.A. Kok
Mr. A.Y. Kroll
Jhr. G. van Lennep
Mr. M. Mulder
Dr. G.C.H. Sanderink
Mr. N.P.C. van Wijk