Download de KNAF app

Duurzaamheid

In 2021 heeft de KNAF commissie duurzaamheid zich gefocust op de ontwikkeling van een KNAF breed verduurzamingsbeleid. In dit proces zijn alle secties meerdere malen betrokken. Op deze manier heeft de commissie een beleid kunnen opstellen dat KNAF breed gedragen wordt. Het verduurzamingsbeleid is inmiddels goedgekeurd door het KNAF Bestuur en volledig terug te vinden op de website.

De KNAF heeft in haar verduurzamingsbeleid een aantal ambitieuze doelen geformuleerd om in eerste instantie eigen organisatie en later de gehele kart- en autosport met haar achterban te verduurzamen. Een gedeelte van het verduurzamingsbeleid zal zeker bestaan uit het compenseren en reduceren van CO2-uitstoot, maar duurzaamheid gaat verder.

Het KNAF verduurzamingsbeleid is opgesteld op basis van de ISO26000 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de United Nations. Het beleid kent vier speerpunten: Goed sportbestuur, Impact op milieu en omgeving, Veiligheid & gezondheid en Beschikbaar stellen van kennis en expertise.

Alle speerpunten zijn uitvoeriger beschreven in het verduurzamingsbeleid met daar bijpassende doelstellingen. De commissie duurzaamheid gaat in 2022 aan de slag met een groot aantal van deze doelstellingen. De commissie duurzaamheid is samengesteld uit experts op verschillende duurzaamheidsthema’s en vertegenwoordigers van de KNAF aangesloten secties. 

Klik hier om het KNAF Verduurzamingsbeleid te raadplegen

 

CO2 compensatie

De KNAF heeft in samenwerking met Life Terra 2.200 bomen geplant op landgoed Hof te Dieren, dat wordt onderhouden door Stichting Twickel. In lijn met haar verduurzamingsbeleid, compenseert de KNAF daarmee haar berekende CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk is berekend voor de Nationale evenementen in 2022 en de uitstoot van het federatiebureau in 2021 en 2022.

De 2.200 bomen zijn onderdeel van een groter project om in 2022 in totaal 8.000 bomen te planten. De overige 5.800 bomen zijn geplant in Duitsland. Het actuele aantal bomen wat geplant is, is te volgen via onderstaand dashboard. Het bijbehorende certificaat kunt u onder het dashboard terugvinden.

 

KNAF certificate Carbon Emmission Offsetpptx page 0001