De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) is de enige overkoepelende kart- en autosportbond in Nederland die erkend is door NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kartsport (CIK) en voor autosport (FIA). In die hoedanigheid is de KNAF belast met de controle op de organisatie en veiligheid van de Nederlandse kart- en autosport op Nederlands grondgebied. De leden van de KNAF zijn privaatrechtelijke rechtspersonen, die het organiseren van kart- dan wel autosportwedstrijden als hoofddoelstelling hebben, rijders en officials met een KNAF-licentie. Deze leden zijn per tak van sport ingedeeld in secties en vormen elk uit door hen voorgestelde kandidaten een sectiebestuur. Dit sectiebestuur is vervolgens vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering. De KNAF bestaat op dit moment uit negen secties, te weten: Karting, Autorensport, Rally, Historische Rally, Rallycross, Autocross, Ovalracing, Terreinsport en Virtueel Racen.

De KNAF zorgt ervoor dat…..

 1. Ongeveer 5.000 rijders ieder jaar en startlicentie ontvangen, hetgeen betekent dat iedere rijder medisch gekeurd moet zijn;
 2. Iedere licentiehouder op een deugdelijke manier is verzekerd tegen persoonlijke ongevallen;
 3. Iedere organisator zijn evenement correct heeft verzekerd wat betreft wettelijke aansprakelijkheid;
 4. Iedere organisator een organisatielicentie verkrijgt, mits deze organisator uiteraard de KNAF reglementen respecteert;
 5. Jaarlijks het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Sectie- en overige reglementen beschikbaar zijn;
 6. Alle deelnemende voertuigen voldoen aan de reglementen, waarbij de veiligheid een hoofdrol speelt;
 7. Via een baanlicentie alle circuits aan de reglementen voldoen, zodat de veiligheid voor publiek en rijder optimaal is;
 8. De wedstrijden op de juiste en reglementaire manier worden verreden, waarbij het accent ligt op de veiligheid en sportiviteit;
 9. Het nakomen van de reglementen worden gecontroleerd door ruim 3.500 door de KNAF opgeleide officials;
 10. De juiste internationale contacten worden onderhouden t.b.v. internationale rijders;
 11. Beschikbare subsidiegelden bij de subsidiegever worden aangevraagd en onder de aanvragers worden verdeeld;
 12. Er een College voor Autosport Rechtspraak beschikbaar is, zodat er de mogelijkheid van tuchtrechtspraak en beroep tegen een genomen beslissing is;
 13. Haar leden worden geassisteerd bij het verkrijgen van vergunningen of het oplossen van andere problemen;
 14. De kart- en autosportevenementen worden gecoördineerd, zodat niet twee organisatoren vlak bij elkaar op hetzelfde moment een evenement organiseren;
 15. Er een veiligheidsfunctionaris beschikbaar is ter bervordering van de veiligheid van het publiek, de rijders en de kart- en autosport in het algemeen;
 16. Al het mogelijke wordt gedaan om rekening te houden met het milieu;
 17. Tijdens kantooruren iedereen advies of informatie kan verkrijgen op het Federatiebureau aan de Duwboot 85 in Houten, telefoon: 088-0047888 en via de KNAF website: www.knaf.nl

Waarom is de KNAF belangrijk

De KNAF is niet alleen belangrijk omdat eerder genoemde punten stuk voor stuk essentieel zijn voor een juist functioneren van de kart- en autosport in Nederland, maar ook omdat het merendeel van de Nederlandse gemeenten als eis stelt aan een vergunning aanvrager dat hij in het bezit moet zijn van een KNAF organisatielicentie.

De gemeenten hebben op deze manier de grootst mogelijke zekerheid dat het betreffende evenement wordt georganiseerd door serieuze en vakbekwame mensen, waarbij het milieu en de veiligheid van rijders en publiek een hoofdrol speelt. 

Als de gemeenten aldus vergunningen verstrekken en de KNAF leden de reglementen respecteren, bereikt de KNAF zijn doel, namelijk:

Een groot aantal mensen vele jaren laten genieten van veilige en sportieve kart- en autosport!