Download de KNAF app

Kampioenschappen

De autosportfederatie KNAF onderscheidt twee organisaties die onder haar auspiciën kampioenschappen organiseren, waarvan twee series met 2-taktmotoren en één met 4-taktmotoren.

Als overkoepelende bond stelt de KNAF zich ten doel de sportiviteit en veiligheid van de kart- en autosport te bewaken en verbeteren. Ze laat het organiseren van kampioenschappen over aan gecertificeerde, professionele organisaties, die tijdens de raceweekenden worden bijgestaan door sportcommissarissen van de KNAF. Deze mensen zien toe op naleving van de regels, zoals deze omschreven zijn in het door de federatie opgesteld sportief en technisch reglement.

NK 2 Takt Chrono Karting
https://www.chrono.nl/nk-2-takt/

NK 4 Takt Chrono Karting
https://www.chrono.nl/nk-4-takt/

IAME Series Netherlands - NK 2 Takt IAME
www.nkiame.nl

Kampioenschap Huurkarts (NKH)
www.kartraces.nl