Download de KNAF app

Aanmelding Keuring Groep P G en S 2020

NRSRK logo
Zoals bekend gemaakt in eerdere publicaties dienen auto’s die wensen deel te nemen onder de reglementering van groep G, P en S vooraf gekeurd te worden. Zie ook Standaard Reglement Rally 2020, bijlage XIII (Groep S), bijlage XIV (Groep P) en bijlage XV (Groep G).

Tijdens deze keuring zal de auto worden “vastgelegd” in een zogenaamd, Technisch Paspoort.

Keuring locatie:
Wordt per keuring vastgesteld.

Geplande keuring data (bij voldoende deelname) :
zaterdag 29 februari, zaterdag 16 mei en zaterdag 5 september.

Keuringsaanvraag

Om de voortgang van een keuring te bespoedigen dienen vooraf een deel van de gegevens met betrekking tot de auto door de aanbieder van de auto in een aanvraagformulier ingevuld te worden.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier te downloaden, de benodigde informatie in te vullen en het geheel uiterlijk 14 dagen voor de keuringsdag te mailen aan:
rally@knaf.nl

De kosten voordeelname aan een keuring zijn:
IIndividuele keuring ( minder dan 5 auto’s op 1 dag): € 250,00, exclusief BTW, per auto
Individuele keuring ( 5 of meer auto’s op 1 dag): € 180,00, exclusief BTW, per auto
Keuring, kleine aanpassingen, te beoordelen door het BSR: € 80,00, exclusief BTW, per auto
Administratieve aanpassing: € 30,00, exclusief BTW, per paspoort

Deze kosten dienen voor de afgesproken keuringsdag te worden over gemaakt op onze bankrekening :
Rabobank, rekeningnummer: NL03 RABO 0129 4766 68 t.n.v. Stichting “Het BSR Kampioenschap”.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben kunt u deze mailen aan :
rally@knaf.nl

Dick Poelman
Secretaris
KNAF sectie Rally