Informatie doping reglement en procedures

Dit onderdeel bevat informatie over het Nationaal Dopingreglement en bijbehorende bijlagen en de Wereld Anti-Doping Code en de dopingcontroleprocedure.

De Wereld Anti-Doping Code is van toepassing op alle sporters en het begeleidend personeel ongeacht of zij de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het Nationaal Dopingreglement is een vertaling van de Wereld Anti-Doping Code. Nederlandse sporters zijn gebonden aan het Nationaal Dopingreglement.

Nationaal Dopingreglement

Voor alle informatie over welke middelen zijn toegestaan en welke middelen niet zijn toegestaan verwijzen wij u naar de website van de Dopingautoriteit.

Dopingautoriteit : www.dopingautoriteit.nl

1 - Dopinglijst
2 - De Whereaboutsbijlage
3 - De Dispensatiebijlage
4 - Minderjarigen
5 - Voorlichting ouders
6 - Leidraad Meldingen

Meer informatie vindt u op
100% Dope Free : www.100procentdopefree.nl
WADA : www.wada-ama.org

Test jouw kennis op: https://elearning.dopingautoriteit.nl/#/home

 

dopingautoriteit
dopefree
wada