Om te zorgen dat alle secties (Karting, Autorensport, Rally, Rallycross, Autocross, Ovalracing, Terreinsport en Historische Rally's), deelnemers, rijders, organisatoren, officials en andere betrokkenen, kennis kunnen nemen van de reglementen, geeft de KNAF jaarlijks boeken uit, genaamd het Autosport Jaarboek (ASJ) en de Autosport Sectie Boeken. In het Autosport Jaarboek staan alle reglementen vermeldt algemeen geldend voor de diverse takken van kart- en autosport. (Alle specifieke Sectie Reglementen staan in de Sectie Boeken). Daarnaast staan ook de algemeen geldende eisen beschreven, zoals bijvoorbeeld de reglementen met betrekking tot de medische voorzieningen op evenementen en de milieueisen. Ook wordt de internationale regelgeving wat betreft de veiligheid vertaald, en onverkort weergegeven. Wijzigingen gedurende het lopende wedstrijdjaar worden ook op deze website gepubliceerd en zijn onmiddellijk van kracht na publicatiedatum op deze website.