Download de KNAF app

Richtlijn Social Media

KNAF officials en KNAF aangesloten verenigingen/organisatoren kennen - als officiële vertegenwoordigers van de KNAC Nationale Autosport Federatie - een verantwoordelijkheid ten opzichte van collega's, licentiehouders en het publiek. Zij behoren in hun uitlatingen en met hun berichten of afbeeldingen het belang te dienen van de autosport in het algemeen en van de KNAF in het bijzonder. Toon hierbij respect, wees sportief en zorg dat correcte omgangsvormen worden nageleefd.

Als aangesloten official, vereniging of organisator bent u uiteraard zelf verantwoordelijk voor uw uitlatingen. Ondanks dat u een onderdeel van de KNAF organisatie bent, bent u niet bevoegd om namens de KNAF een (waarde)oordeel of een mening te geven over autosport gerelateerde zaken. Hiervoor is door u destijds ook de KNAF discretieverklaring getekend.

De KNAF staat positief tegenover het gebruik van Sociale Media door haar leden. Hiervoor zijn wel richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat er inhoudelijk correct en respectvol wordt gecommuniceerd. Deze richtlijnen zijn hieronder weergegeven:

Wat is toegestaan op Social Media

• Als u over autosport berichten plaatst, doe dit dan uitsluitend in de 'ik' vorm;
• Alle berichten die u plaatst moeten onderbouwd zijn. Waar mogelijk wordt verwezen naar het officiële bericht (bv. website, persbericht, etc...);
• Denk voor plaatsing na 'hoe' het betreffende bericht overkomt bij anderen;
• Realiseer u dat berichten vaak voor onbepaalde tijd zichtbaar blijven, dus ook nadat door u het bericht is verwijderd.

Wat is niet toegestaan op Social Media
• Plaats geen negatieve informatie of oordeel over zaken die u heeft gezien of gehoord;
• Plaats geen negatieve informatie of oordeel over de wedstrijdorganisatie, maar meld uw opmerkingen bij de wedstrijdorganisatie en/of aan de verantwoordelijke persoon;
• Plaats geen foto's of video's van voorvallen/incidenten tijdens wedstrijden;
• Plaats geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie;
• Plaats geen informatie die de KNAF, autosport of kartsport in een negatief daglicht stelt.

Tot slot
Indien door u toch iets is gecommuniceerd in strijd met bovenstaande richtlijnen, breng hiervan het Federatiebureau dan direct zelf op de hoogte. Het is beter dat u het zelf aan de KNAF meldt dan dat de KNAF u hierover benadert.