Download de KNAF app

Missie en visie

Missie

De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) streeft ernaar de autosport in Nederland te verbinden, vertegenwoordigen en bevorderen, met een focus op veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Als erkende sportbond door NOC-NSF en FIA streven we naar een solide platform dat de autosport op alle niveaus ondersteunt, van beginners en amateurs tot professionals. We behartigen de belangen van onze leden, deelnemers en organisatoren, met nadruk op sportiviteit, eerlijkheid en duurzaamheid. Onze inzet voor talentontwikkeling heeft als doel Nederland te laten excelleren op (inter)nationaal niveau in diverse autosportdisciplines.

 

Visie

Veiligheid, Sportiviteit & Regelgeving

Onze visie richt zich op jaarlijkse verbeteringen in sportiviteit en veiligheid bij alle kart- en autosportevenementen, waarbij we niet alleen de deelnemers, maar ook de officials en het publiek in ogenschouw nemen. We handhaven en verbeteren een hoge standaard van veiligheid en reglementaire naleving door strikte controle op richtlijnen, duurzame faciliteiten en eerlijke competities.

Toegankelijkheid & Promotie

We streven naar een inclusieve en bloeiende autosportcultuur en positioneren onszelf als het kennis- en expertisecentrum voor kart- en autosport voor licentiehouders, organisatoren, media, overheden en andere belanghebbenden. Ons doel is toonaangevende evenementen in Nederland te laten gedijen met talrijke deelnemers en een breed publiek.

Duurzaamheid

Met innovatie en duurzaamheid als kernprincipes willen we niet alleen de ecologische impact minimaliseren, maar ook een inclusieve sportcultuur bevorderen die diversiteit en verbinding viert. Met de kennis van KNAF helpen we organisatoren en initiatiefnemers om de autosport in Nederland voor de toekomst te waarborgen.

Talentontwikkeling & Opleidingen

We zetten ons in voor maximale ondersteuning en ontwikkeling van opkomend autosporttalent in Nederland. We verzorgen opleidingen voor alle KNAF-leden, inclusief sporters en officials die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van veiligheid en sportiviteit.

KNAF Federatiebureau, Secties & Organisatoren

Het federatiebureau ondersteunt de realisatie van autosport in Nederland met een focus op het verbeteren van de sportbeleving op alle niveaus. Door nauw contact met onze secties, organisatoren/verenigingen en licentiehouders streven we ernaar om adequaat in te spelen op lopende zaken en ondersteuningsbehoeften, terwijl we ons tevens inzetten voor de verbreding en versterking van de sport.