De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) is dé organisatie voor iedereen met een hart voor de autosport. Als enige Nederlandse door NOC*NSF en FIA erkende sportbond vertegenwoordigt de KNAF de belangen van de kart- en autosport in Nederland en heeft het als doel de sport voor iedereen toegankelijk en zo veilig mogelijk te maken. Dit doet de KNAF door het uitdragen van en in te spelen op onderstaande kernboodschappen. 

Veiligheid en reglementair

 • De KNAF zorgt ervoor dat alle leden de autosport veilig en eerlijk kunnen uitoefenen. Dit doen we door het verstrekken en controleren van richtlijnen en eisen voor de persoonlijk uitrusting en voor de auto’s en karts van onze deelnemende leden. Daarnaast verlenen we licenties aan de auto- en kartsport faciliteiten en waarborgen wij toekomstbestendige, veilige faciliteiten door inspectie en continue verbetering.
 • Samen met onze organisatoren en secties worden de spelregels van de auto- en kartsport opgesteld, sportiviteit en eerlijkheid vormen hier de leidraad in. De KNAF controleert als onafhankelijke partij de spelregels en behartigt belangen van deelnemers, officials en organisatoren als het gaat om handhaving van de afgesproken spelregels tijdens de wedstrijden.

Toegankelijk en bereikbaar

 • Wij vinden het belangrijk dat de autosport toegankelijk is voor alle liefhebbers van de sport. In alle secties van de auto- en kartsport faciliteren wij sportmogelijkheden vanaf instap klassen, clubsport klassen, amateursport en stimuleren wij de doorgroei naar professioneel niveau. De resultaten hiervan zijn de laatste jaren terug te zien in de Nederlandse successen in de internationale top van de autosport. Een speciale rol is weggelegd voor het KNAF Digital platform, waarop we virtueel racen voor bijna iedereen toegankelijk maken, laagdrempelig racen in een super veilige omgeving voor jong en oud.

Duurzaamheid

 • De KNAF wil dat de auto- en kartsport ook in de toekomst een aantrekkelijke sport blijft en dat ook toekomstige generaties van de sport kunnen genieten. Daarom dragen we ons steentje bij aan een betere wereld en zetten we in op duurzaamheid. Met ons verduurzamingsbeleid en de vooruitgang die we boeken, hebben we medio 2022 een 2-sterren FIA Environmental Accreditation behaald. Uiterlijk in 2023 willen we de maximale score van 3 sterren behalen.
 • Voor de vergroening van de auto- en kartsport dient innovatie als belangrijke katalysator. Waar mogelijk worden nieuwe raceklassen geïntroduceerd. De KNAF is hierbij echter geen ‘duwende’ of ‘trekkende’ partij; het tempo van de technologische ontwikkelingen zelf blijft leidend. Bovendien zal rekening worden gehouden met de snelheid waarmee de leden van de KNAF kunnen meebewegen. Wel zien wij voor onszelf, als kenniscentrum voor duurzame technologie binnen de auto- en kartsport, een normerende en faciliterende rol weggelegd. Wij zullen een kader scheppen waarmee onze licentiehouders (rijders én vrijwilligers) op een veilige manier met nieuwe technieken kunnen werken.
 • Tegelijkertijd is duurzaamheid breder dan enkel de factor milieu. Duurzaamheid betekent bijvoorbeeld ook dat de auto- en kartsport voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Voor onderscheid, op welke grond dan ook, is geen plaats. Integendeel, de sport dient mensen met elkaar te verbinden. Zodat ook toekomstige generaties van de auto- en kartsport kunnen genieten!

Talentontwikkeling

‘’De KNAF streeft naar maximale ondersteuning van Nederlandse autosport talenten’’

 • De KNAF heeft de ambitie dat Nederland de komende decennia door talenten op topniveau wordt vertegenwoordigd en daarom ondersteunt de KNAF talenten met een actief programma, op sportief, commercieel en media vlak.

 • De KNAF ondersteunt en bindt autosporttalenten voor langere tijd aan zich om zo bij te dragen aan een gezonde sportcarrière en later ervaring over te brengen op nieuwe talenten.

 • Voor de KNAF is het van belang om alle disciplines vertegenwoordigd te hebben binnen het talentontwikkelingsprogramma. Zo staat Nederland ook de komende jaren op de kaart binnen bijvoorbeeld rallysport en autocross.

KNAF Federatiebureau

‘’Het KNAF Federatiebureau streeft naar maximale ondersteuning bij het mogelijk maken van autosport in Nederland’’

 • Voor de KNAF staat voorop dat de sport zo sportief en veilig mogelijk kan worden beoefend door zowel amateurs als professionele coureurs. Daarom heeft de KNAF een actief programma in het opleiden en begeleiden van officials. De KNAF wil de autosport mogelijk maken voor alle liefhebbers en beoefenaars door hen te ondersteunen bij het behalen en behouden van een licentie op elk niveau.

 • De KNAF wil de sport verder verbreden en toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen. Daarom ondersteunt de KNAF initiatieven om kennismaking met de sport te faciliteren en in iedere regio autosport infrastructuur mogelijk te maken.