Official licentie aanvragen

Gratis verlengen via Mijn KNAF
Wanneer u al een licentie heeft kunt u deze gemakkelijk verlengen via Mijn KNAF. Hiertoe logt u in op 'Mijn KNAF' met uw licentienummer en uw wachtwoord. Indien u uw wachtwoord niet meer weet en geen e-mail krijgt wanneer u op 'wachtwoord vergeten' klikt, dan is uw e-mailadres niet bij ons bekend. Een online verlenging is gratis!
Met vragen kunt u terecht bij Angela Keuper: 088-0047803.

Heeft u nog niet eerder een licentie aangevraagd? Dan dient u zich eerst te registreren op Mijn KNAF. Hier maakt u een account aan en ontvangt u uw licentienummer. Klik hier voor de handleiding.

Bij de licentie zijn inbegrepen de kosten van een ongevallenverzekering met de volgende beperkte werelddekking:
A. € 25.000,- in geval van overlijden;
B. € 100.000,- maximaal bij blijvende algehele invaliditeit;
C. € 1.000,- maximale vergoeding kosten geneeskundige behandeling;

De polisvoorwaarden van deze verzekering worden op aanvraag toegezonden. De aanvrager verklaart bekend te zijn met de in de polisvoorwaarden genoemde uitsluitingen en beperkingen, en de termijn waarbinnen de aanvrager/licentiehouder bij de verzekeraar melding dient te maken van claims naar aanleiding van ongevallen, schades etc.

LICENTIE UPGRADES
Het upgraden van uw officiallicentie kunnen wij uitsluitend doen met toestemming van de sectie.