Download de KNAF app

Nieuwe BSR nieuwsbrief

Het BSR bestuur heeft de opmerkingen aangaande communicatie ter hand genomen. Vanaf 2022 zult U meer informatie krijgen aangaande komende plannen of eventuele wijzigingen aan reglementen, herinneringen, genomen besluiten, en mogelijk zaken welke van belang zijn voor deelnemers en functionarissen.

Wij trachten U hiermede eenmaal per maand via deze brief te informeren aangaande een van de hierboven vermelde onderwerpen. Om met deze nieuwsbrief naar buiten te komen hopen wij dan ook de communicatie, die vaak ter sprake kwam te verbeteren. Dat gezegd hebbende vereist dan ook dat deze gelezen gaat worden en U dan ook eenmaal per maand even de moeite neemt om naar de Knaf site te gaan en onder discipline Rally onze nieuwsbrief even door te nemen.

U kunt deze nieuwe BSR-Nieuwsbrief en ook onze BSR-Informatie schrijven vinden via: KNAF.nl > Disciplines > Rally >  Reglementen – mededelingen

Waarom onder Reglementen mededeling? Hiervoor is gekozen daar deze type schrijven altijd met reglement zaken verbonden zijn en U daar de allerbelangrijkste informatie terug vind.

 

Wat wij U alvast wensen is een fantastisch mooi nieuw rally seizoen.

Duurzaamheid

In 2021 heeft de KNAF commissie duurzaamheid zich gefocust op de ontwikkeling van een KNAF breed verduurzamingsbeleid. In dit proces zijn alle secties meerdere malen betrokken. Op deze manier heeft de commissie een beleid kunnen opstellen dat KNAF breed gedragen wordt. Het verduurzamingsbeleid is inmiddels goedgekeurd door het KNAF Bestuur en volledig terug te vinden op de website.

De KNAF heeft in haar verduurzamingsbeleid een aantal ambitieuze doelen geformuleerd om in eerste instantie eigen organisatie en later de gehele kart- en autosport met haar achterban te verduurzamen. Een gedeelte van het verduurzamingsbeleid zal zeker bestaan uit het compenseren en reduceren van CO2-uitstoot, maar duurzaamheid gaat verder.

Het KNAF verduurzamingsbeleid is opgesteld op basis van de ISO26000 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de United Nations. Het beleid kent vier speerpunten: Goed sportbestuur, Impact op milieu en omgeving, Veiligheid & gezondheid en Beschikbaar stellen van kennis en expertise.

Alle speerpunten zijn uitvoeriger beschreven in het verduurzamingsbeleid met daar bijpassende doelstellingen. De commissie duurzaamheid gaat in 2022 aan de slag met een groot aantal van deze doelstellingen. De commissie duurzaamheid is samengesteld uit experts op verschillende duurzaamheidsthema’s en vertegenwoordigers van de KNAF aangesloten secties. 

Klik hier om het KNAF Verduurzamingsbeleid te raadplegen

 

CO2 compensatie

De KNAF heeft in samenwerking met Life Terra 2.200 bomen geplant op landgoed Hof te Dieren, dat wordt onderhouden door Stichting Twickel. In lijn met haar verduurzamingsbeleid, compenseert de KNAF daarmee haar berekende CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk is berekend voor de Nationale evenementen in 2022 en de uitstoot van het federatiebureau in 2021 en 2022.

De 2.200 bomen zijn onderdeel van een groter project om in 2022 in totaal 8.000 bomen te planten. De overige 5.800 bomen zijn geplant in Duitsland. Het actuele aantal bomen wat geplant is, is te volgen via onderstaand dashboard. Het bijbehorende certificaat kunt u onder het dashboard terugvinden.

 

KNAF certificate Carbon Emmission Offsetpptx page 0001

BSR mededeling inzake Peugeot 206 tunnel

Belangrijke mededeling voor alle Peugeot 206 rally deelnemers met een aangepaste/gewijzigde tunnel.

In goed overleg en beraad tussen BSR, KNAF HTC en Peugeot 206 rally Cup organisatie, is er een oplossing gevonden voor de lopende “tunnel” kwestie. Peugeot’s 206  waarvan de tunnel aangepast is, wordt op zaterdag 12 februari 2022 eenmalig een keurig georganiseerd om de aanpassing op deugdelijkheid te controleren.

De auto’s waarvan de aangepaste tunnel als deugdelijk worden beoordeeld, krijgen een bewijs van goedkeuring. Met dit bewijs van goedkeuring kunnen de auto’s in het vervolg gewoon deelnemen aan Nederlandse rallysport evenementen. Peugeot 206 rally auto’s waarvan de tunnel origineel is hoeven dus niet beoordeeld te worden en kunnen zonder ‘tunnel goedkeuringsbewijs’ deelnemen. Mits de auto ook op alle andere door de Technisch Commissarissen te controleren punten conform is.

Wellicht ten overvloede, maar iedere Peugeot 206 met aangepaste tunnel zonder goedkeuringsbewijs zal vanaf rallysport seizoen 2022 niet meer toegelaten worden in Nederlandse rallysport evenementen. Het Bestuur Sectie Rally (BSR) wijst rijders en teams die nog een nieuwe Peugeot 206 rallyauto op gaan bouwen erop,  dat deze auto voor deelname in Nederland na 12 februari 2022 volledig aan de FIA homologatie voor dit type auto moet voldoen.

Tijdstip en locatie van de keuring zijn nog niet bekend en volgen zo spoedig mogelijk. Er wordt gezocht naar een centrale locatie in het land.

Aanmelden voor de éénmalige keuring op zaterdag 12 februari 2022 kan bij Peugeot 206 rally Cup en TC coördinator Rutger Jan Hesselink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-26944507.

Namens het bestuur; Bart Luijbregts Voorzitter BSR.

KNAF Karting examendag op Kartcentrum Lelystad

Op zaterdag 19 februari a.s. (tussen 9:00-12:00 uur) is er een KNAF karting licentie-examen mogelijkheid gecreëerd op Kartcentrum Lelystad. Desgewenst kunnen er dus KNAF karting theorie en/of praktijkexamens gedaan worden voor het behalen van de licentie.

Inschrijven hiervoor is verplicht en kan via de kalender in Mijn KNAF.

Federatiebureau beperkt bereikbaar tussen kerst en oud en nieuw

Op vrijdag 24 december en tussen kerst en oud en nieuw is het Federatiebureau telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 12:00. 

Wij wensen u hele fijne feestdagen toe!