Download de KNAF app

Wijziging licentiereglement Dakar Classic

Dakar classic foto nieuwsbericht licenties

Voor de aankomende Dakar Classic editie van 2023 heeft een wijziging plaatsgevonden wat betreft de geldige licenties. Waar afgelopen jaar de speciale Dakar Classic licentie in het leven was geroepen, zal deze voor de volgende editie niet meer geldig zijn.

Vanaf heden heeft de organisatie van de Dakar Classic de International D - Roads Regularity licentie voorgeschreven als minimale licentie. Echter is iedere internationale licentie met de aantekening ‘’Roads’’ geschikt voor de Dakar Classic. Voor deze licenties is, naast de reguliere medische keuring, ook een ECG verplicht.

Kijk op www.knaf.nl/licentie/licentiestructuur voor de voorwaarden waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze licentie. Wanneer iemand al veel rally-ervaring heeft, kan men tijdens het aanvraagproces voor deze licenties in Mijn KNAF onder ‘’resultaten’’ aangeven wat deze ervaring inhoudt. Op basis hiervan bepaalt de licentiecommissie of de aanvrager in aanmerking komt voor de benodigde internationale licentie voor Dakar Classic. Alle (licentie)reglementen zijn te vinden op de website van Dakar: www.competitors.dakar.com/en/regulations.