Download de KNAF app

Wijzigingen regelmatigheidswedstrijden en snelheidsrally's per 1-1-2018

Bijlage A persbericht Stichting ELE Rally 26 april 2017
Tijdens een overleg tussen (een afvaardiging) van het KNAF bestuur, BSHR en BSR is met als ingangsdatum 1 januari 2018 een aantal besluiten genomen.

1. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle regelmatigheidswedstrijden met een gemiddelde snelheid tot en met 80 km/uur onder Bestuur Sectie Historische Rallysport (BSHR) vallen.
2. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle organisatoren die wedstrijden organiseren met een gemiddelde snelheid tot en met 80 km/uur onder de Bestuur Sectie Historische Rallysport (BSHR) vallen.
3. Historische snelheidsrally’s - welke georganiseerd gaan worden volgens de FIA regels voor Historische snelheidsrally’s en/of SRR regels voor Historische snelheidsrally's - vallen evenals in 2017 onder het Bestuur Sectie Rally.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sectie Rally
Bestuur Sectie Historische Rally
KNAF Bestuur