Download de KNAF app

Terugkoppeling Bestuur Sectie Rally inzake klassen en groepenindeling Urgentie t.b.v. inschrijving Centraal Nederland (Short)Rally

NRSRK logo
Het Bestuur Sectie Rally doet een oproep aan "twijfelende" deelnemers voor de komende Centraal Nederland Short Rally om zich wel in te schrijven.
Het bestuur is zich er van bewust dat eind vorig jaar, bij het opstellen van de kampioenschappen voor 2017, mogelijk verkeerde indelingen zijn gedaan aangaande klasse NL GT binnen de NL groepen.

Daardoor hebben deelnemers die doordat de gehele NL GT groep is uitgesloten, daardoor mogelijk niet deelnemen geen mogelijkheid om alsnog punten toegedeeld te krijgen.
Het Bestuur Sectie Rally zal dit in haar vergadering van woensdag 5 april a.s. bespreken.

Bijlage XIII: Reglement Kampioenschappen rally, blz. 97 van het SRR
Punt 10: Slotbepalingen; "Het BSR kan het reglement voor een kampioenschap wijzigen of aanvullen" enz.

Met vriendelijke groet,

Bart Luijbregts
Voorzitter BSR