Download de KNAF app

Sectie Rally's : publicatie bulletin 03-2013

Het Bestuur Sectie Rally's heeft besloten tot het uitgeven van Bulletin 03-2013.

Het betreft aanvullingen / verduidelijkingen / wijzigigingen SRR - Bijlage XIII
Groep S : ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Voor het betreffende bulletin zie hier