Download de KNAF app

Sectie Rally geeft Bulletin 04-2015 uit

Het Bestuur Sectie Rally's heeft besloten tot het uitgeven van Bulletin 04-2015.

Wegens een aanpassing van de verzekeringspremie wijzigt het volgende artikel:
SRR 2015 - Bijlage II

Deze wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.