Download de KNAF app

Plannen Bestuur Sectie Rally 2018

Het Bestuur Sectie Rally (BSR) van de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) heeft op haar bestuursvergadering van 8 november haar plannen voor 2018 alswel de komende jaren goedgekeurd. Dit jaar is het bestuur vroeg met haar verschillende Commissies (Cie’s) rond de tafel gaan zitten om na vele brainstormsessies met de verschillende Cie’s en hun respectievelijke werkvelden, te trachten het Nederlandse Rallylandschap aan te passen.

VOORWOORD:
Voorzitter Bart Luijbregts van het BSR zag al snel na zijn overname in november 2016 dat er behoefte was om vele zaken aan te pakken en de Nederlandse rallywereld weer meer leven in te blazen. Die uitdaging liet al gauw zien dat er geprioriteerd diende te worden, omdat alles niet in een keer gerealiseerd kon worden. Daar de Nederlandse rallywereld uit drie belangrijke draagvlakken bestaat: organisatoren, deelnemers en officials, werd er besloten dat de deelnemerszijde de eerste aanpak van het bestuur zou worden.

Deze aanpak leidde tot een aanpassing op drie fronten. Het Licentiebeleid diende aangepast te worden om een betere instap en doorstroming te krijgen. Een hernieuwde blik op alle klassen was ook nodig daar het landschap onoverzichtelijk werd, competitie was verzwakt en de vraag naar Historic en eigenbouw met o.a. laag budget, zich meer en meer aandiende. Als derde punt was het nodig om het Nederlands Kampioenschap attractiever te maken.

LICENTIEBELEID (zie ook deze schematische presentatie):
Het bestuur zag dat er een eenvoudigere opzet van licenties diende te komen. Het bestuur kwam met haar Cie Licenties tot inzicht dat men om rally te rijden, één enkele type licentie diende te hebben. Dat er geen onderscheid meer zou moeten zijn tussen een «Short» en een «Club» licentie werd ook duidelijk. Men rijdt allen rally, of dit nu in een kortere of langere versie over 1 of 2 dagen plaatsvindt. Dus simpel, vanaf 1.1.2018 één RALLY-licentie voor deelname aan alle vormen van rallysport, georganiseerd binnen de KNAF/BSR reglementen. Deze enkel uitgebreid met een opwaardering naar een EU-Nationaal en vervolgens «Full» International Licentie. Na het Rally examen wordt er een Aspirant licentie verleent, welke als men vervolgens in twee (2) short rally’s finisht omgezet wordt naar de genoemde Rally Nationaal licentie. Om voor een EU-Nationaal en of een International licentie in aanmerking te komen, zijn ook hier de opwaarderingen aangepast. Om de status van een behaalde licentie te behouden, dient men minimaal in een periode van 4 jaar deelgenomen te hebben, alvorens men één categorie in licentie terugvalt, mogelijk zelfs geheel tot aan de Aspirant licentie toe. Deze status behoudt men altijd, echter kan het BSR een nieuw theorie-examen vorderen (regels kunnen veranderen in de tussenliggende periode).

KLASSES EN GROEPEN VOOR DE KOMENDE JAREN (zie ook deze schematische presentatie):
Het meeste werk voor het bestuur met verschillende Cie’s was wel het landschap te veranderen binnen de bestaande klassen en groepen. Wat vermogen/cilinderinhoud, 2-wiel en/of 4-wiel aandrijving prestaties betreft, was de indeling reeds goed competitief in elkaar gestoken. Echter zoals reeds in het voorwoord vermeld, diende er betere splitsingen binnen Historic te komen. Tevens werd de roep naar nieuwe klassen waar men o.a. mogelijk ook in het buitenland kan deelnemen, steeds groter.

KLASSE «R» RALLY:
Wagens welke geheel aan de FIA homologatie voldoen en nog niet uitgehomologeerd zijn.
Wat de Internationale FIA homologatie regels betreft, kan het BSR geen wijzigingen aanbrengen. Wel kan men bepaalde klassen op Nederlandse bodem uitsluiten. Dus de Klasse R heeft daarom geen FIA klasse RC1 (eventuele WRC’s) en RGT’s toegelaten tot deelname in Nederlandse rally’s. Daarmee was het snel duidelijk dat de in populariteit groeiende R5 auto’s de «koningsklasse» in Nederland zou worden. Tevens is bepaald dat alle aanpassingen in de verschillende klassen of nieuwe groepen nimmer de performance en prestaties in vermogen van een R5 mogen overschrijden.

KLASSE «H» HISTORIC:
Nu het KNAF bestuur duidelijkheid heeft verschaft tussen de twee bestaande secties (BSR-Bestuur Sectie Rally en BSHR-bestuur Sectie Historische Rally) werd het geheel duidelijker. Alles wat «moderne» rally betreft, met andere woorden, alles wat op klassementsproeven op snelheid verreden wordt, behoort tot het BSR. Alles wat met «regularity» snelheid verreden wordt valt onder het BSHR.
Tevens zagen we reeds op enkele Rally evenementen dat het beeld «Historisch» verstoord werd door o.a. groep S auto’s en eigen «groepen» zoals Youngtimers. Evenals auto’s welke niet meer geheel aan hun oude homologatie voldeden. Het BSR koos daarvoor om de naam Historisch te gebruiken en deze te splitsen tussen wagens welke enerzijds tot de FIA sporting regulations (Appendix K) behoren en anderzijds een Nationale Historische klasse, welke bestaat uit wagens welke uitgehomologeerd zijn met een einddatum plus 25 jaar maar geheel aan de homologatie van toen dienen te voldoen. Deze «nieuwe» H klasse zal dan ook al in 2018 een eigen «Challenge» kampioenschap krijgen met de intentie om reeds vanaf 2019 hier een officieel Nederlands Kampioenschap aan te verbinden.

KLASSE «N» NATIONAAL:
Uitgehomologeerde wagens welke nog wel aan hun homologatie voldoen, maar nog niet tot de historische Nationale klassen behoren. Wagens dus waarvan de homologatie einddatum nog niet met 25 jaar is overschreden (deze zou je Youngtimers kunnen noemen! ). Dit geldt eveneens voor wagens die nog wel een FIA homologatie hebben, maar niet meer tot FIA internationale evenementen toegelaten worden.

KLASSE «G» GEMODIFICEERD:
Dit is wel de meest uitdagende klasse geworden voor het Bestuur, ook omdat deze geheel nieuwe Groep er aan is toegevoegd. Gezien het bestuur zich ook had voorgenomen dat alle auto’s (uitzondering S21) voor de komende 5 jaar zouden moeten kunnen blijven rijden, is dit meer of minder (behalve de nieuwe G reglement auto’s) een verzamelklasse geworden. Alle auto’s die onder het Groep S reglement gebouwd zijn, of worden, alsook alle auto’s die in een Club samenstelling rijden en/of gereden hebben, vinden hier hun plaats om nog steeds te kunnen rijden en aan de verschillende kampioenschappen te kunnen deelnemen.

De «G» is geheel nieuw en binnenkort zullen hiervan ook de reglmenten verkijgbaar zijn. Deze klasse is (bijna) geheel gebaseerd op het Duitse «gruppe F» en biedt «performance» mogelijkheden. Dat het Duitse reglement F als basis is gekozen, heeft een zeer simpele verklaring. Het bestuur heeft eerder reeds gesprekken gevoerd met de Duitse ADAC, moederorganisatie welke het rallyfront daar bestuurt en reeds ervaring heeft met hun gruppe F. Kunnen wij in Nederland geheel in lijn komen met dat reglement, dan is de kans uiterst groot dat ook onze Nederlandse deelnemers aldaar kunnen deelnemen en vice versa. Nu we dit voor Nederland mogelijk hebben gemaakt, gaan wij weer snel met onze oosterburen aan tafel om hier bevestigingen over te krijgen.

KLASSE «P» PRODUCTIE:
Evenzo als de nieuwe «G» is deze «P» op Duitsland gebaseerd en wordt bij onze buren de Gruppe G genoemd. Het grootste verschil met de Groep G is, dat het hier om standaard productieauto’s gaat welke ook niet merkgebonden is en ooit door een Nederlands dealernetwerk verkocht is geweest. Alle gegevens dienen uit het EG CoC en Autoweek Car-databases te halen zijn. Ook hier geldt dat het bestuur graag uitwisseling met Duitsland wil bereiken.

KLASSEDOELSTELLING SLOT BETOOG:
Doelstelling is wederom tot een goede internationale top in Nederland te komen via de R-Klasse met daarin de R5 als publiekstrekker en internationale deelnemers dient te trekken. Tevens willen we een duidelijke splitsing maken tussen de internationale FIA groep en de Nederlandse nationale groepen welke op vele vlakken een minder streng regelwerk mogelijk maken. Echter, men is met Nationale groepen (dus NL paspoort houders) gebonden om aan wedstrijden in eigen land deel te nemen en nagenoeg niet over de landsgrenzen kan. Soms laten buitenlanders, eveneens zoals wij, enkele klassen toe. Nu echter hopen we met de Groep G en P vastere en permanente afspraken te maken met o.a. Duitsland en hopen dat België zich hier later ook bij kan voegen. We hebben inmiddels al EU-nationale licenties welke het mogelijk maken om in het buitenland aan Nationale wedstrijden deel te nemen. Het bestuur hoopt dat een soortgelijke houding met Nationale klassen bewerkstelligt kan worden.

We zijn er van overtuigd er in geslaagd te zijn, het deelnemen aan Nederlandse rallywedstrijden weer interessanter te maken, het publiek strijd in de top te bieden, mooie Historische wedstrijden (met o.a. Audi Quatro’s en andere gouwe ouwe rallywagens) te laten beleven, waar ook op snelheid competitie mee kan worden gedreven.
Verder willen we iedere liefhebber van onze rallysport aan zijn/haar trekken laten komen, zodat de grootste groep toeschouwers tevreden is en wel de vele rijder «fan clubs» vrienden groepen, familie, monteurs en de hele «aanhang» alsook de vele officials die in weer en wind staan, weer RALLY’s te bieden.

RALLYKAMPIOENSCHAPPEN:
Hier zit weinig wijziging in. De belangrijkste wijziging is wel dat, zoals enkele jaren geleden de punten van het algemeen klassement en het klasse klassement weer worden samengeteld. Evenzo zijn de bonuspunten aangepast. Hiermede verwachten we vooral dat de «kampioenschapsrijders» meer terug krijgen voor hun inzet. Hiermee wordt voorkomen dat bij «enkel» deelname, teveel punten mee naar huis genomen kan worden.
Tenslotte wordt nu ook een (gratis) vóórinschrijving gevraagd, zodat bij éénmalig of «enkel» deelname in een shortrally of rally geen punten weggenomen kunnen worden van andere deelnemers die vast deelnemen.

De voorzitter en zijn bestuur kijken uit naar een spannend en in deelname groeiend 2018.

Belangrijke voetnoot voor mensen die in de nieuwe groep G of P willen gaan deelnemen:
Zij dienen voorafgaand aan het bouwen, de keuze van auto en klasse bekend te maken bij het secretariaat welke dit coördineert met onze Cie Reglementen.
Zodra dit is gebeurd, krijgt u de auto basisgegevens, het reglement waarop te bouwen, alswel een «bouwvergunning».

Aanvraag met informatie te sturen aan; rally@knaf.nl (secretariaat BSR) onder vermelding van “bouw G of P aanvraag”.