Download de KNAF app

Nieuwe BSR nieuwsbrief

Het BSR bestuur heeft de opmerkingen aangaande communicatie ter hand genomen. Vanaf 2022 zult U meer informatie krijgen aangaande komende plannen of eventuele wijzigingen aan reglementen, herinneringen, genomen besluiten, en mogelijk zaken welke van belang zijn voor deelnemers en functionarissen.

Wij trachten U hiermede eenmaal per maand via deze brief te informeren aangaande een van de hierboven vermelde onderwerpen. Om met deze nieuwsbrief naar buiten te komen hopen wij dan ook de communicatie, die vaak ter sprake kwam te verbeteren. Dat gezegd hebbende vereist dan ook dat deze gelezen gaat worden en U dan ook eenmaal per maand even de moeite neemt om naar de Knaf site te gaan en onder discipline Rally onze nieuwsbrief even door te nemen.

U kunt deze nieuwe BSR-Nieuwsbrief en ook onze BSR-Informatie schrijven vinden via: KNAF.nl > Disciplines > Rally >  Reglementen – mededelingen

Waarom onder Reglementen mededeling? Hiervoor is gekozen daar deze type schrijven altijd met reglement zaken verbonden zijn en U daar de allerbelangrijkste informatie terug vind.

 

Wat wij U alvast wensen is een fantastisch mooi nieuw rally seizoen.