Download de KNAF app

Dick Leermakers als Rallysportpromotor

DennisKNAF-3
Over het dal waarin de Nederlandse rallysport zich bevindt is al veel geschreven. Het aan de kaak stellen van de mogelijke oorzaken begint nu voorzichtig uit te monden in actiepunten om op te pakken. Vanuit de KNAF probeert Dick Leermakers alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een nieuwe, stabiele basis voor het NK Rally te leggen.

Tekst: Aart van der Haagen - START Autosportmagazine
Foto: P.R.

Hij maakte de jaren van de meervoudige fabrieks- en importeursonderteuning nog mee. Volgens Dick Leermakers valt het aantal rally's dat hij niet kon bijwonen sinds zijn eerste bezoek aan de ELE in 1999 op de vingers van één hand te tellen. Na het winnen van een simulatorcompetitie vijf jaar later hoefde hij niet langer langs de zijlijn toe te kijken. "Ik mocht voortaan de rol van assistent-teammanager vervullen bij Verkooijen Rally Sport en hielp later Mats van den Brand de sport in." Dicht bij het vuur zittend rolde Leermakers het bestuur van de Rally Club Holland in, waar hij zijn taken momenteel overdraagt aan anderen, aangezien hij sinds een poosje de PR voor de Nederlandse rallysport verzorgt vanuit de KNAF en niet met twee petten op wil rondlopen. Hoewel intussen bekend is waar in het kampioenschap de knelpunten liggen, benoemt hij ze toch nog even. "Steeds meer belangrijke teams stapten uit door het wegvallen van sponsoren, fabrieks- of importeursondersteuning of kozen voor andere uitdagingen, zoals Dakar of rallysprints in de ons omringende landen. Rijders kiezen er ook steeds vaker voor om niet meer een volledig kampioenschap af te wikkelen; ze pakken nog maar enkele wedstrijden mee. Dat betekent minder inkomsten voor de organisatoren, terwijl tegelijk de kosten blijven stijgen door een natuurlijk verloop. Evenementen krompen van twee dagen naar één en veiligheidsmaatregelen beïnvloeden nog al eens de aantrekkingskracht van de proeven. Onder meer door de noodgedwongen heffing van entreegelden verschijnt steeds minder publiek bij de proeven en maken de reglementen het moeilijk of onmogelijk om met bepaalde auto's te blijven deelnemen."

Enquête
Tijd om schoon schip te maken en positiviteit in de rallysport te brengen. Daarbij behoort Dick Leermakers tot de kartrekkers. "Momenteel proberen we alle betrokkenen op te trommelen om hun steentje bij te dragen aan de sport, zodat we die overeind kunnen houden. Iedereen moet een geste doen, want voor een aantal organisatoren is het nu echt vijf voor twaalf en dat bedreigt het kampioenschap en de sport. We praten met het Bestuur Sectie Rally's onder andere over de inrichting van de reglementen en de klasse-indelingen, die uit het verleden – veelal uit andere bestuursperiodes- stammen en niet altijd goed in de huidige situatie passen. Kunnen we creatieve oplossingen vinden binnen de door de FIA opgestelde kaders? Onder de rijders zetten we een enquête uit, om boven water te krijgen waar zij tegenaan lopen, wat hen ertoe beweegt om het NK Rally de rug toe te keren en onder welke voorwaarden zij wel zouden willen deelnemen. Pas als we de pijnpunten weten, hebben we een richting om actie te ondernemen en een stabiele basis te leggen voor een sterk kampioenschap. Een stagiair bij de KNAF onderzoek momenteel de impact van rally's op hun omgeving, zowel maatschappelijk als economisch. Dat moet ons verkoopargumenten opleveren richting de overheid om de sport te faciliteren. We willen terug naar makkelijk bereikbare, aansprekende, bebouwde omgevingen in plaats van de minder aantrekkelijke industrieterreinen."

Nieuwe instroom
Dick Leermakers vervolgt: "Ondertussen beraden wij ons op het opzetten van een junior- en een historisch kampioenschap; het eerste omdat de sport dringend op nieuwe instroom zit te wachten, het tweede om uit beeld verdwenen klassieke rallyauto's weer aan de start te krijgen. Verder houden we ons volop bezig met het zoeken naar nieuwe klasse-sponsoren in ons netwerk, leggen we ons toe op het werven van potentiele deelnemers en willen we de sport via promotie weer op de kaart zetten, zoals recent al gebeurde in de GTC Rally: daar is gebruik gemaakt van een promotieteam. Onmisbaar in dit verhaal is branding: het NK Rally een gezicht geven, via een eigen huisstijl, het bouwen van een centrale website en het opzoeken van de media. Binnen het kampioenschap willen we bovendien de beste elementen van alle organisatoren, commissies, teams, officials en publiek bijeenbrengen. Ik realiseer me dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar iedereen lijkt er nu wel van doordrongen dat er écht iets moet gebeuren!"