Download de KNAF app

Bulletin 01-2013 geplaatst.

Het Bestuur Sectie Rally heeft besloten tot het uitgeven van Bulletin 01-13.

Het bevat enige aanvullingen / verduidelingen / wijzigingen in het SRR 2013.
Deze reglementswijzigingen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 van kracht.
Voor het bulletin lees hier