Download de KNAF app

BSR Mededeling inzake kampioenschappen

Met het wegvallen van de ACTRONIC Achterhoek Rally en de JACK’s Int. Drenthe Rally op de kalender 2021 is het aantal evenementen, meetellend voor het ONRK, NRK, en Historic kampioenschap met 2(twee) gereduceerd.
Het NSRK is zoals eerder medegedeeld met 1(een) gereduceerd.


Als gevolg hiervan zal aantal schrapresultaten, zoals aangegeven op 2021 kalender, voor alle kampioenschappen, zijnde het ONRK, NRK, Historic en NSRK, 1 (een) schrapresultaat gehandhaafd blijven.
De kampioenschapsuitslagen zullen gepubliceerd worden via de gebruikelijke kanalen, zoals KNAF-Site, Facebook e.d.


Namens
Het Bestuur Sectie Rally

Dick Poelman
Secretaris

N.B. Zie ook Nederlandse Rally Kampioenschappen 2021-V5 (15-11-2021)