Download de KNAF app

Besluit BSR: wijziging kampioenschapsreglement

NRSRK logo
Het bestuur heeft in haar vergadering van woensdag 5 april 2017 besloten om het kampioenschapsreglement te wijzigen met de mogelijkheden hiertoe geboden in het SRR 2017, Bijlage XIII: Reglement Kampioenschappen rally, blz 97, Punt 10: Slotbepalingen; "Het BSR kan het reglement voor een kampioenschap wijzigen of aanvullen" enz.

Dit zal z.s.m. in een officieel bulletin samengevat worden, echter door het belang van de wijziging vooraan de komende Centraal Nederland Rally wil het bestuur de hoofdzaak van de wijzigingen reeds bekend maken. De wijzigingen zullen doorgevoerd worden met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2017.

Art. 3 TOE TE LATEN AUTO'S:
Wijzigingen in korte hoofdzaak weergegeven:

3.1 – NSRK
Bij de NL GT zal de gehele groep toegelaten worden, met uitzondering van de FIA Groep RGT alswel de NL groep S21.
3.1 – NJRK
Deze zal opgesplitst worden in twee NJRK kampioenschappen te weten Rally en Short Junior kampioenschap.

Het bestuur zal zo snel mogelijk de kampioenschapsstanden bijwerken en aanpassen alswel de officiele bulletins te publiceren via de KNAF website.

Met vriendelijke groet,
Bart Luijbregts
Voorzitter BSR.