Download de KNAF app

Belangrijke mededeling voor deelnemers ASSRK 2013

Geachte deelnemer aan het ASSRK,

Hartelijk dank voor uw inschrijving aan het ASSRK voor 2013.

Voor de goede orde willen wij u op een paar kleine punten wijzen inzake uw deelname.

Allereerst hebben we vorige week noodgedwongen de kalender iets moeten aanpassen;

Voor 2013 hebben we weer overeenstemming bereikt met de Account Software Groep voor ondersteuning van het SRK, waarvoor wij Michel van Westing bijzonder dankbaar zijn.

Met deze ondersteuning zijn wij allereerst in staat om uw inschrijvingen voor het kampioenschap kosteloos te houden. Daarnaast zullen de inkomsten volledig worden aangewend om de mensen die uw hobby faciliteren, de officials, te vergoeden voor hun inspanningen, en kunnen we dus zeggen dat het geld goed wordt besteed.

Net zoals vorig jaar hebben wij als tegenprestatie afgesproken dat alle deelnemers met een streamer van de Account Software Groep op de voorruit zullen rijden.
De streamer wordt beschikbaar gesteld bij de keuring tijdens de 3de Rallypro Short Rally worden verstrekt.

De streamer moet VOLLEDIG en ONVERKNIPT, behalve de zijkanten indien nodig, maar zeker niet in hoogte, op de vooruit worden aangebracht.
Tevens mogen er geen andere stickers op de streamer worden aangebracht.
Bij het ontbreken van de streamer of het aanwezig zijn van meerdere streamers / stickers zullen geen punten worden toegekend voor die bewuste wedstrijd.

Wij rekenen op uw medewerking in deze en vertrouwen er op dat we gezamenlijk weer een prachtig rallyseizoen van gaan maken.

Heel veel succes

Dick Poelman
Secretaris BSR