Download de KNAF app

Alle rally kampioenschappen komen voor 2020 te vervallen

Rally-, organisator-, en officiallicentie houders,

Wij wensen allen veel sterkte toe, in deze bizarre tijden waarin we ons als mens buitengewoon kwetsbaar voelen. Het coronavirus overheerst ons denken en doen en raakt het maatschappelijk leven hard.

 

Het is duidelijk dat rally rijden in deze dagen geen prioriteit heeft. Niettemin zullen de huidige beperkingen gevolgen hebben voor het verdere verloop van het seizoen 2020.

Het Bestuur Sectie Rally kan momenteel enkel berichten over de situatie binnen haar sectie. Het KNAF bestuur zal voor de autosport in het algemeen naar buiten treden.

Het Bestuur Sectie Rally heeft – met instemming van het KNAF bestuur – de volgende maatregelen/beslissingen genomen:

1. Alle rally kampioenschappen voor 2020 – ONRK, NRK, NJRK, NHRK, NSRK, NJSRK en LC – komen te vervallen.

2. Organisatoren die hun voorbereidingen voortzetten om hun evenement alsnog op de geplande datum door te laten gaan, wordt sterk aangeraden een alternatieve datum te vinden na 1 juli 2020. Evenementen voor 1 juni 2020 kunnen geen doorgang vinden op basis van de nu geldende regels vanuit de overheid.

3. Organisatoren die een alternatieve datum gevonden hebben voor hun evenement zullen alle medewerking krijgen van het BSR. Zij mogen, in overleg en met goedkeuring van het Bestuur Sectie Rally, afwijken van art. 10.1 RALLY SAMENSTELLING opgenomen in het Standaard Reglement Rally 2020.

4. Het Bestuur Sectie Rally zal ieder verzoek tot goedkeuring van een bijzonder wedstrijdreglement zo snel mogelijk in behandeling nemen en indien goedgekeurd van een BSR goedkeuringsnummer voorzien om voorbereidingen niet te vertragen. Een KNAF permitnummer zal echter niet afgegeven worden ter goedkeuring van het evenement alvorens dit evenement door de vergunningverleners is vrijgegeven en het bijzonder reglement is voorzien van de juiste datums.

5. Voor 1e en 2e bestuurders (rijder/navigator) zullen de volgende artikelen versoepeld worden in 2020 (raadpleeg hiervoor het KNAF reglementenboek pag. 36/37)
a. Art. 11.3.2 licentie kan al na 1 short-rally worden aangevraagd.
b. Art. 11.3.3 een wijziging van 6 naar 4 short-rally’s en van 3 naar 2 rally’s.
c. Art. 11.3.6.b in 2020 is er geen degradatie regeling rally licenties.

6. RallySafe is een geïntegreerd onderdeel van de organisatorische veiligheidsverplichtingen en timingservice geworden. De financiële verplichtingen hiervan moeten worden nagekomen. Als een noemenswaardig aantal evenementen, door coronavirus gerelateerde overheidsbeperkingen, in 2020 niet door kunnen gaan, kan sprake zijn van een vermindering van kosten op dit onderdeel en zal het Bestuur Sectie Rally de RallySafe toelage op de licentie tegen het licht houden. 

Het Bestuur Sectie Rally wenst dat we dit jaar allemaal nog van onze geliefde sport kunnen genieten, maar is zich bewust dat een eerlijk kampioenschap niet meer tot de mogelijkheden behoort. Als we na 1 juni weer meer vrijheid hebben wil het Bestuur Sectie Rally niemand onder druk zetten met een mogelijk samengepakt programma. Ook willen we de organisatoren de vrijheid geven om er alsnog een succesvol evenement van te maken, zij het met een goed eendaags- en/of short-rally evenement.

Bart Luijbregts
Voorzitter BSR