Download de KNAF app

Aanmelding Keuring Groep S 2016

Zoals bekend gemaakt in eerdere publicaties dienen auto's die vanaf 2012 wensen deel te nemen onder de reglementering van Groep S vooraf gekeurd te worden. Zie ook SRR 2016, bijlage XII. Tijdens deze keuring zal de auto worden "vastgelegd" in een zogenaamd, Technisch Paspoort.

Keuring locatie o.a.:
Verbaas Preparations, Pad van Jongejan 2, 3261 CC Oud Beijerland

Geplande keuring data (bij voldoende deelname):
Zaterdag 13 februari 2016 Zaterdag 21 mei 2016 Zaterdag 10 september 2016

Keuringsaanvraag
Om de voortgang van een keuring te bespoedigen dient vooraf een deel van de gegevens met betrekking tot de auto door de aanbieder van de auto in een aanvraagformulier ingevuld te worden. Wij verzoeken u vriendelijk hier het aanvraagformulier te downloaden, de benodigde informatie in te vullen en het geheel uiterlijk 10 dagen voor de keuringsdag te mailen aan: rally@knaf.nl

De kosten voor deelname aan een keuring zijn:
Individuele keuring (minder dan 5 auto's op 1 dag) € 250,00 per auto
Individuele keuring (5 of meer auto's op 1 dag) € 175,00 per auto
Keuring, kleine aanpassingen, te beoordelen door het DBSR, € 75,00 per auto
Administratieve aanpassing € 25,00 per paspoort

Deze kosten dienen voor de afgesproken keuringsdag te worden overgemaakt op onze bankrekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL03 RABO 0129 4766 68 t.n.v. Sti Het BSR Kampioenschap.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben kunt u deze mailen aan: rally@knaf.nl

Dick Poelman
Secretaris BSR