Download de KNAF app

Aanvulling/verduidelijking bevestiging en uitbreiding veiligheidskooi constructie Juniorenklasse ovalracing

NK Ovalracing 2014 - Superklasse Patrick Caspers
In de reglementen ovalracing 2015 staan op pagina 15/16 de reglementen voor de juniorenklasse.
Onder punt 15 staat hier vermeld:

15. De auto mag op geen enkele manier (in welke vorm dan ook) verstevigd worden.

Hierbij gaat het om het woordje "verstevigd". Het is niet alleen maar bedoeld dat er door versteviging extra stangen in bumpers worden gelast om (extra) schade te voorkomen, maar hiermee wordt ook bedoeld dat de auto niet "stijver" wordt, waardoor de wegligging (kan) worden verbeterd.

In het ASJ 2015 staat in het Annexe-J op pagina 86 onder punt 8.3.2.2.4 :

"voorwielophanging bevestigingspunten (tek 253-25). De uitbreidingen moeten worden verbonden met de bovenste bevestigingspunten van de voorwielophanging".

Deze "uitbreiding"van de veiligheidskooi is NIET

toegestaan in de juniorenklasse van de ovalracing, omdat deze de stijfheid van de voorwielophanging verbetert, waardoor er een betere wegligging ontstaat en dit mag niet volgens punt 15 van het juniorenreglement (zie hierboven uitgelegd)

Van de veiligheidskooi mogen alleen de bevestigingsplaten waarmee de kooi op de bodem rust en de bevestigingsplaten van de achterafsteuning waarmee deze op de wielkasten rust, worden vastgelast. Verder mag de veiligheidskooi in de juniorenklasse op géén enkele plek (extra) worden vastgelast aan het chassis of aan de carrosserie, ondanks dat dit in het ASJ 2015 Annexe-J op pagina 87 punt 8.3.2.6 als volgt staat vermeld:

"Bevestiging van de rolkooi aan de carrosserie/chassis (en dan in de één na laatste alinea, de laatste zin staat) "of de veiligheidskooi zoals gedefinieerd in artikel
253-8.3.1, mag aan de carrosserie/chassis worden gelast".

Bij deze dus een verbod om in de juniorenklasse:
• de veiligheidskooi uit te breiden en vast te maken aan de voorwielophanging
• de veiligheidskooi op (extra) plaatsen vast te lassen/verlijmen aan de carrosserie/chassis

Bestuur BSOV