Download de KNAF app

Aanpassing 'daglicentie reglement' Ovalracing

Het bestuur van de sectie ovalracing heeft (na overleg met het federatiebestuur) besloten dat m.i.v. het seizoen 2014 het rijden met een zgn "daglicentie" niet meer een heel seizoen mogelijk is.

Het is slechts toegestaan om 3 x (gedurende een seizoen) met een daglicentie te rijden.

Indien men vaker wil deelnemen MOET men een KNAF-licentie ovalracing 2014 aanvragen.

(uitzondering betreft de "buitenlandse deelnemers", omdat deze niet in aanmerking komen voor een KNAF licentie ovalracing 2014).

Bovenstaande is reeds gecommuniceerd tijdens de rijdersbriefing op 20 april en herhaald op de rijdersbriefing van 04 mei jl. Tevens is het gepubliceerd via de site www.ovalracing-terapel.nl

BSOV

Superklasse-foto-1