Download de KNAF app

Aanvulling/verduidelijking bevestiging en uitbreiding veiligheidskooi constructie Juniorenklasse ovalracing

NK Ovalracing 2014 - Superklasse Patrick Caspers
In de reglementen ovalracing 2015 staan op pagina 15/16 de reglementen voor de juniorenklasse.
Onder punt 15 staat hier vermeld:

15. De auto mag op geen enkele manier (in welke vorm dan ook) verstevigd worden.

Hierbij gaat het om het woordje "verstevigd". Het is niet alleen maar bedoeld dat er door versteviging extra stangen in bumpers worden gelast om (extra) schade te voorkomen, maar hiermee wordt ook bedoeld dat de auto niet "stijver" wordt, waardoor de wegligging (kan) worden verbeterd.

In het ASJ 2015 staat in het Annexe-J op pagina 86 onder punt 8.3.2.2.4 :

"voorwielophanging bevestigingspunten (tek 253-25). De uitbreidingen moeten worden verbonden met de bovenste bevestigingspunten van de voorwielophanging".

Deze "uitbreiding"van de veiligheidskooi is NIET

Aanpassing 'daglicentie reglement' Ovalracing

Het bestuur van de sectie ovalracing heeft (na overleg met het federatiebestuur) besloten dat m.i.v. het seizoen 2014 het rijden met een zgn "daglicentie" niet meer een heel seizoen mogelijk is.

Het is slechts toegestaan om 3 x (gedurende een seizoen) met een daglicentie te rijden.

Indien men vaker wil deelnemen MOET men een KNAF-licentie ovalracing 2014 aanvragen.

(uitzondering betreft de "buitenlandse deelnemers", omdat deze niet in aanmerking komen voor een KNAF licentie ovalracing 2014).

Bovenstaande is reeds gecommuniceerd tijdens de rijdersbriefing op 20 april en herhaald op de rijdersbriefing van 04 mei jl. Tevens is het gepubliceerd via de site www.ovalracing-terapel.nl

BSOV

Superklasse-foto-1