Download de KNAF app

Online module vrijwilligersmanagement voor clubs


Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? ... dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor je club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze je hier als club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement.

 

NOC*NSF heeft in samenwerking met Start2Create een op geheel eigentijdse wijze een inspiratiesessie en online omgeving ontwikkeld. Dit zal jou en je collega bestuurders inspireren, tips geven, maar bovenal praktische handvatten bieden om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met het werven, binden en behouden van vrijwilligers. Door opdrachten zoals een battle absurd, het omdenken en de zogenaamde marsmannetjes krijg jij inzichten hoe je meer vrijwilligers kunt werven én behouden.

Voor bestuurders die graag collega’s willen ontmoeten en geïnspireerd willen raken om met de online module aan de slag te gaan worden er inspiratiesessies georganiseerd. Tijdens deze avond word je praktisch op weg geholpen om met vrijwilligersmanagement in de e-learning omgeving aan de slag te gaan en is er alle ruimte om op interactieve wijze met andere deelnemers kennis en ideeën uit te wisselen over vraagstukken die er spelen bij jouw club. Kort samengevat een aantal opdrachten die worden behandeld tijdens de workshop:
- Contact maken
- De hoe-vraag uitwerken
- Omdenken: hoe jaag je ze weg?
- The Battle Absurd; niks is gek genoeg!

Ben jij geïnteresseerd in een inspiratiesessie? Laat het dan uiterlijk 1 september weten door een mail te sturen naar angela@knaf.nl. Bij voldoende animo zal er in het najaar op het Federatiebureau een sessie worden georganiseerd.

Kijk voor mee informatie over de online module vrijwilligersmanagement op: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/154-vrijwilligersmanagement-inspiratiesessie