Download de KNAF app

Voortgang Baaninspectie Pottendijk

Donderdagavond 30 mei heeft er opnieuw een inspectie plaatsgevonden van de Kartbaan Pottendijk. De KNAF is blij dat de baaneigenaar heeft ingezien dat hij door het weghalen van het hek langs het rechte eind, een onverantwoorde situatie had gecreëerd. Zijn aanvankelijke reactie van 25 mei waarin hij kortgezegd stelde dat het de verantwoording van de rijders is om niet in de sloot te belanden, heeft hij, zo hebben wij tot onze vreugde kunnen vaststellen, laten varen en inmiddels staat er wederom een hek.

Hoewel aan het circuit na deze inspectie van 30 mei, nog geen baanlicentie verstrekt kan worden, heeft de KNAF, na een goed gesprek met de baaneigenaar, er alle vertrouwen in dat op korte termijn het circuit weer zal voldoen aan de voor de KNAF en haar rijders noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, waarbij een belangrijk deel van het circuit is verbreed en de uitloop naast de baan aldaar is toegenomen.

Wij zien een herkeuring, die wij binnen een week voornemens zijn uit te voeren, dan ook met vertrouwen tegemoet. Goed voor de KNAF, want veel mogelijkheden om in Nederland op goedgekeurde buitenbanen te karten zijn er niet, en zeker goed voor het noordelijk deel van kartend Nederland.

pottendijk1 500x333