Download de KNAF app

IAME SERIES THE NETHERLANDS - NK IAME Event 3

In het weekeinde van 20 en 21 juli gaan we voor het derde event van de IAME SERIES NETHERLANDS – NK 2-Takt IAME naar het prachtige circuit van Karting Genk - “Home of Champions” - in België.
We gaan samen met u werken aan een top weekeinde kartracing. We zien er naar uit om u te treffen en de deelnemers weer in actie te zien.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/
Inschrijving zijn eerst definitief na betaling vooraf, behoudens na gemaakte afspraak.
Maakt u aub op tijd uw reservering, met name de klasse Junior zal vol zitten.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

Informatieve documenten
Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden, Fuel Spilling document en verplicht tankstation - wordt voor u geplaatst als downloads op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De klassen
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Cadet 23
- X30 Junior
- X30 Senior
- X30 Super Shifter (175 cc)

Openingstijden
Voor informatie betreffende openingstijden verwijzen we u graag naar de website van Karting Genk via de link: https://www.kartinggenk.be/nl/openingsuren

Banden
- Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl.
- Er mag niet met eigen banden worden gereden.
- Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze staat.

Bijzonderheden algemeen
1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-20.00 uur, zaterdag 08.00-09.00 uur. Zie het tijdschema voor indeling registratie per klasse op zaterdag.
2. Vergeet u aub niet om uw rijderslicentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
3. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
4. Het Gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
6. Transponders zijn te huur via de organisatie.
7. De aankondigingen worden gepubliceerd op www.racexpress.nl en www.kartlife.nl.

Warmdraaien motoren
Op onze site www.nkiame.nl is een download geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door. Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
Voor de klasse Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

Bijzonderheden paddock, camping en stroom
1. Er wordt door Karting Genk NIET in stroom voorzien in de paddock. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
2. Er mag worden opgebouwd in de paddock vanaf woensdag 17 juli. Het is niet toegestaan om zonder de verantwoordelijke te hebben gecontacteerd een plaats op de paddock in te nemen. Bij aankomst gelieve contact te leggen met Ben de Feyter voor het toewijzen van een plaats; telefoon 0032479803159;
3. Er mag niet in de paddock worden overnacht. U kunt zich voor een plaats op de camping vervoegen in de Genker Kartshop.
4. Personen/Privéwagens hebben géén toegang tot de paddock, óók niet voor uitladen van goederen.
5. ege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden.
6. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het ingestelde verbod is opgenomen in het wedstrijdreglement. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten.
7. Het Fuel Spilling Document van Karting Genk is van toepassing. Op last van Karting Genk wordt op vrijdag een paddockplan opgemaakt, waarvoor door de deelnemers wordt getekend. Daarop wordt aangegeven waar de teams staan op de paddock. Van belang is de staat van netheid en aanwezigheid van brandstof en olie op de u toegewezen plaats. Heeft u hierover bij het installeren opmerkingen - bijvoorbeeld over aangetroffen olievlekken - meldt u dat dan bij de Kartshop. U wordt namelijk verantwoordelijk gehouden bij de nacontrole op uw plek na afloop van de wedstrijd. Er worden hoge boetes doorberekend van € 500,00 per overtreding. Let u aub goed op.

Genker Kart Vereniging V.Z.W.
Europalaan 555
3600 Genk (B)
Tel.: +32 89 65 81 82
Email: info@kartinggenk.be