Download de KNAF app

CIK-homologatie voor Ryger kartmotor

Ryger-Engine-125-Revoa
Onlangs heeft de door Ryger Engine ontwikkelde 2-takt Ryger 125 cc kartmotor zijn officiële CIK-homologatie ontvangen. Omdat Ryger gevestigd is in Almelo, was de KNAF als overkoepelde kart- en autosportfederatie van Nederland nauw bij dit proces betrokken. De Ryger kartmotor is geschikt voor de KZ-klassen en kenmerkt zich volgens de fabrikant door een lage emissie, gekoppeld aan een hoog toerenbereik en veel vermogen.

Omdat een homologatie van de wereld-overkoepelende kartfederatie CIK (Commission Internationale de Karting) via de nationale kart- en autosportfederatie moet lopen, kreeg de KNAF in 2015 van Ryger Engine het verzoek om de 125 cc kartmotor voor homologatie bij het CIK voor te dragen. Na uitvoerige tests en controles bij het CIK kwam een afgevaardigde in januari naar Almelo om de laatste puntjes op de i te zetten. Eindconclusie was dat de Ryger motor aan alle reglementen voldeed en daarmee gehomologeerd werd voor gebruikt in de KZ-klassen, de klassen voor schakelkarts.

De Ryger kartmotor onderscheidt zich volgens de fabrikant door een lage emissie. Dit wordt bereikt doordat er geen 2-takt olie aan de brandstof wordt toegevoegd en deze olie dus ook niet, zoals bij 2-takt motoren gebruikelijk, wordt mee verbrand. Bijkomend voordeel van deze schone brandstof is, dat ook de verbranding beter en efficiënter is, met als gevolg een hogere vermogensafgifte. De fabrikant claimt dan ook dat de 125 cc motor in staat is om veel vermogen te leveren en hoge toerentallen te bereiken. Voor alle duidelijkheid, het CIK test niet de door de fabrikant geclaimde waarden, maar uitsluitend of de motor aan de in de reglementen vastgelegde specificaties voldoet.

knaf
Ryger Engine heeft al 45 jaar ervaring met 2-takt motoren. Mede ingegeven door de grotere aandacht voor emissie-eisen, groeide in 2000 de overtuiging dat het noodzakelijk was om te komen tot een schone 2-takt motor. Na veel denkwerk wist men in 2005 op welke basisprincipes deze motor gemaakt moest worden. Er volgden nog tien jaren van ontwikkelen en testen voordat de motor daadwerkelijk productierijp was, met nu dus de officiële CIK-homologatie als resultaat.