Download de KNAF app

Chrono gedwongen tot lastig besluit

Twee maanden geleden werd de kartbaan Pottendijk opnieuw gekeurd voor de verlenging van haar KNAF baanlicentie. Op zich hoefden er weinig schokkende zaken op veiligheidsgebied aangepast te worden. Een maand geleden heeft de KNAF nog contact gezocht met de baaneigenaar of alle aanpassingen tijdig, dat wil zeggen voor 1 juni gereed zouden zijn. Dat werd door de baaneigenaar zonder enig verder commentaar bevestigd.

Groot was dan ook onze verbazing toen wij een week voor de eerste wedstrijd van Chrono op de kartbaan Pottendijk moesten vaststellen dat het complete hek en de er voor liggende bandenrij waren verwijderd.

Uiteraard heeft de KNAF de baaneigenaar de vraag voorgelegd waarom hij zonder enige vorm van overleg zo kort voor een wedstrijd zijn circuit zo onveilig heeft gemaakt. Zijn reactie was:

"Wanneer er moedwil vanuit een rijder in het spel is, kunnen er de grootste ongelukken gebeuren. U wilt dus dat het circuit wordt aangepast tegen onverantwoordelijk gedrag van de rijders?"

De KNAF betreurt het buitengewoon dat Chrono Karting door deze actie gedwongen wordt om naar een ander circuit uit te wijken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de coureurs die voor deze wedstrijd hadden ingeschreven en wellicht al speciaal op deze baan hadden getraind.

Wij vertrouwen er echter op dat u uw veiligheid voorop stelt en dat u met ons van mening bent dat het onverantwoord is om langs een recht stuk waar snelheden van meer dan 100 km. gehaald worden, binnen acht meter van de baan onafgeschermd een meer dan twee meter brede sloot te hebben.

logo chrono 250x76