Download de KNAF app

Nieuws van het Sectiebestuur - Informatiebulletin 2 /2013

knaf logo fedbur sectie 11-04-26 v1 kl

Informatiebulletin 2 - 2013

KNAF en BFOV zijn het eens

De Nederlandse Historische Regularity Rallysport blijft welkom in België

Een aantal Nederlandse evenementen gebruikt Belgisch grondgebied als wedstrijdterrein. De laatste jaren heeft dit in België tot enige irritatie geleid waardoor steeds meer stemmen opgingen om de Nederlanders in België te weren.

Het Bestuur Sectie Historische Rally's van de KNAF (BSHR) en de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) hebben gedurende 2012 overlegd en afspraken gemaakt zodat de Historische Regularity Rallysport nu en in de toekomst mogelijk blijft.

Deze afspraken zijn vast gelegd in een "convenant" dat op 21 februari 2013 door beide Federaties is ondertekend.

Het doel van het convenant is:
De Historische Regularity Rallysport in België en Nederland in de ruimste zin van het woord in stand te houden, te bevorderen en daartoe een effectieve regelgeving te treffen waarbij de belangen van de organisatoren en deelnemers behartigd worden.

Het convenant heeft mede als doel:
De Belgische en Nederlandse evenementen op elkaar af te stemmen om zodoende rekening te kunnen houden met de regelgeving en belangen van de overheden, inwoners en andere belanghebbenden.
Een belangrijk aspect in deze is dat de BFOV alle benodigde toestemmingen voor de Nederlandse organisatoren gaat regelen.

Het convenant is van toepassing op:
Alle Historische Regularity rally's die onder auspiciën van de KNAF geheel of gedeeltelijk op Belgisch grondgebied verreden worden en voor die welke onder auspiciën van de BFOV op Nederlands grondgebied verreden worden.
Overeenkomstig de overeenkomst tussen de KNAF/BSHR en de FEHAC is het convenant tevens van toepassing voor die evenementen die onder auspiciën van de FEHAC verreden worden.

Zowel de BFOV als de KNAF/BSHR realiseren zich dat 2013 een 'pilot' jaar is en dat eind dat jaar een en ander geëvalueerd zal worden.