Download de KNAF app

Nieuws van het Sectiebestuur - Informatiebulletin 1 /2013

knaf logo fedbur sectie 11-04-26 v1 kl

Informatiebulletin 1 - 2013

KNAF en FEHAC werken samen

Naar één gezicht voor historische regelmatigheids rally's/ritten en recreatieve evenementen.

Voor het behoud van de regelmatigheids rally's/ritten en de recreatieve klassieker evenementen hebben het Bestuur Sectie Historische Rally's (BSHR) van de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) en het bestuur van de Federatie van Historische Auto en Motor Clubs (FEHAC) besloten om de wederzijde belangen op elkaar af te stemmen.

Beide organisaties hebben zich gerealiseerd dat op het gebied van evenementen met historische- en klassieke auto's het nu en in de toekomst van groot belang is om:

helderheid te creëren voor organisatoren en deelnemers van regelmatigheids rally's en ritten enerzijds en van de recreatieve- en charitatieve klassieker evenementen anderzijds.
duidelijkheid te bieden aan de landelijke, regionale en plaatselijke overheden, politie en andere belanghebbende organisaties die moeten oordelen over de vergunningsaanvragen voor zowel de sportief- als recreatief georiënteerde evenementen met historische- en klassieke auto's.

De eerste belangrijke stap is gezet met het voltooien van het Standaard Reglement Historische Regularity Rally's dat op basis van de regelgeving van de wereldoverkoepelende organisaties, Fédération International d'Automobile (FIA) en Fédération International Voitures Anciens (FIVA) is opgesteld.

Dit door de KNAF en FEHAC te hanteren reglement is vanaf 1 januari 2013 van kracht voor alle Nederlandse evenementen met historische- en klassieke auto's die onder de autoriteit van de KNAF respectievelijk FEHAC georganiseerd worden.

De deelnemers en de vergunning verlenende instanties hebben de zekerheid dat de evenementen in overeenstemming met de gezamenlijke regelgeving georganiseerd worden en verzekerd zijn.

Een simpele check of het evenement geautoriseerd is door de KNAF of FEHAC is voldoende.