Download de KNAF app

Wijzigingen reglementen 2015

Alle algemene en sectiereglementen staan al weer even online. Inmiddels zijn er al enkele wijzigingen in het Autosport Jaarboek. De wijzigingen betreffen de Code Sportif en het Reglement voor Autosport Rechtspraak.

Klik hier voor de nieuwe versie van de Code Sportif
Klik hier voor het nieuwe Reglement Autosport Rechtspraak

Dopingreglement
Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2015 het Nationaal Dopingreglement 2015 in Nederland van kracht geworden, gebaseerd op WADA's Wereld Anti-Doping Code 2015. Dit nieuwe reglement omvat een aantal wijzigingen die voor sporters en omgeving van belang zijn, zoals:

· Langere schorsingen voor "opzettelijk" dopinggebruik;
· Mogelijkheid tot schorsing bij medeplichtigheid en verboden samenwerking;
· 3 whereaboutsfouten in 12 maanden leveren een schorsing op (voorheen 18 maanden)

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen vindt u op de website van de Nationale Dopingautoriteit en het complete Nationaal Dopingreglement 2015 kunt u hier nalezen.