Download de KNAF app

HARC biedt een digitaal alternatief

Omdat veel live-evenementen dit jaar geen doorgang vinden bieden wij als HARC een alternatief. Wij hebben een geweldige manier gevonden om toch actief met de historische racerij bezig te zijn! We organiseren als eerste in Nederland een historische online race-competitie welke telkens wordt afgesloten met een finale met de 12 beste deelnemers.

eMense heeft haar naam gekoppeld aan de tweede editie van de HARC eTrophy. We organiseren als eerste in Nederland een historische online race-competitie welke telkens wordt afgesloten met een finale met de 8 beste deelnemers.

Dus hop hop kom achter je bureau, uit de tuin of onder je auto vandaan en stap in een prachtige klassieke race-auto en vecht samen met een stel andere waanzinnig gemotiveerde
coureurs om het erepodium op het oude, legendarische, circuit van Zandvoort.

Data 14 juni, 21 juni en 28 juni*
Circuit Circuit Zandvoort, de oude lay-out
Auto’s 3 types auto’s met voor iedereen gelijke instellingen:
Race 14 juni: Alfa Romeo GTA,
Race 21 juni: BMW M3 E30 Group A,
Race 28 juni: Shelby Cobra (427 ci),

Platform PS4 / Assetto Corsa

* alle genoemde data zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers

Voor de winnaars zijn er fantastische prijzen beschikbaar, zoals 2 weekend-toegangskaarten voor de Historic Grand Prix, mee rijden met ervaren coureur op een vrij rijden dag of 2 uur racesimulatortraining door ervaren sim coureur, Boek over Gijs van Lennep en getekend door hem zelf, Boek historie Grand Prix Circuit Zandvoort.

Meedoen? Dat kan via deze link www.HARC-eTrophy.nl.  Er zijn geen kosten aan verbonden.


Voor de Vrienden van de HARC bestaat de mogelijkheid hun naam aan één van de races te verbinden: De JOUWBEDRIJFSNAAM Historic Zandvoort E-Trophy: hoe mooi is dat!
Meer info hierover bij het HARC-bestuur.

 

HARC once again offers THE digital alternative.

Because many live events will not take place this year, we at HARC want to offer an alternative. We have found a great way to be active in historical racing!

We are the first in the Netherlands to organize a historic online racing competition, which is always concluded with a final with the 12 best participants.

So chop chop get out of your desk, forget lawing the grass, leave your mother in law by herself and step into a beautiful classic racing car and fight with a bunch of other crazy motivated drivers for the podium on the old legendary circuit of Zandvoort.

Dates June 14, June 21 and June 28 *
Circuit Circuit Zandvoort, the old layout
Cars 3 types of cars with equal settings for everyone:
Race June 14: Alfa Romeo GTA,
Race June 21: BMW M3 E30 Group A,
Race June 28: Shelby Cobra (427 ci),

Platform PS4 / Assetto Corsa

* all dates mentioned are subject to sufficient participants

For the winners there are fantastic prizes available, such as 2 weekend tickets for the Historic Grand Prix, riding with an experienced driver on a free driving day or 2 hours of race simulator training by an experienced sim driver, Book about Gijs van Lennep and signed by himself, Book history Grand Prix Circuit Zandvoort.

Participate? This is possible via this link www.HARC-eTrophy.nl. There are no costs involved.


For the Friends of the HARC it is possible to attach their name to one of the races: YOUR COMPANY NAME Historic Zandvoort E-Trophy: how beautiful is that!
More information about this at the HARC board.