Nieuws van het Sectiebestuur - Bericht voor de Keverklasse

Bestemd voor alle keverklasse licentiehouders

In december jl. is er een werkbaar Keverreglement voor jullie klasse tot stand gekomen (verplicht vanaf 2014), zie de onderstaande publicatie voor meer informatie.

Echter naar nu blijkt is er in de tekening (zie foto) een onvolkomenheid geslopen. Bij twee buizen is de maatvoering niet correct weergegeven.

Dat is nu aangepast in de tekening, zie bijgaand die gedateerd is 17-2-13. Hou deze tekening dus aan. Het gaat dan om de buizen O en G, ten opzichte van de vorige tekening.

Ook in de tekst is een verduidelijking gedaan. Zie bijlage met 2 woorden in geel en gedateerd 4 maart 2013.

Uiteraard vinden wij het heel vervelend dat dit zo gelopen is.

5 maart 2013.

Bestuur Sectie Auto Cross.

Geplaatst op 27-12-12 :

Beste Keverklasse licentiehouders,

Zoals jullie bekend is, is er op 4 december jl. een overleg geweest met jullie klasse. Veel van jullie waren hierbij aanwezig. Reden voor dit overleg was dat het rolkooireglement - dat al vanaf 2008 gebruikt kan en mag worden en vanaf 2014 verplicht wordt voor alle klassen- in de huidige vorm minder geschikt blijkt te zijn voor jullie klasse.

Om die reden zijn de klasse vertegenwoordigers Gerard Roeterdink en Marco Raben, in samenspraak met Peter Popeijus van de KNAF en het hoofd TC van de sectie aan de slag gegaan om een werkbaar rolkooi reglement te krijgen voor deze klasse.

Op 4 december is het 1e concept al gepresenteerd en uit dat overleg kwamen een aantal opties en acties die verder uitgewerkt moesten worden. Dat laatste is door de genoemde heren zeer voortvarend opgepakt.

Er is zeer veel mailverkeer en telefonisch contact geweest en in zeer korte tijd- binnen 3 weken- ligt hier nu een tekening, waarmee ieder kever rijder uit de voeten moet kunnen. Klik hier voor de tekening. (zie foto)

En de tekst van het huidige reglement is ook nader omschreven. Klik hier voor het reglement. Voorop stond en staat dat wij deze mooie klasse graag willen behouden, zowel op nationaal als regionaal niveau!

Ik vertrouw er dan ook op dat jullie hiermee verder kunnen.

Mochten er desondanks vragen zijn, mail die dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Namens het BSAC (Bestuur Sectie Auto Cross)

Tiny Vronik

24 december 2012


Geplaatst op 21-11-12 : Bericht bestemd voor alle licentiehouders in de keverklasse.

In 2007 is ervoor gekozen om over te gaan naar een duidelijker omschrijving van het rolkooi reglement. Daarmee volgen we de FIA. Vanaf 2008 staat dit al in ons reglement. In 2014 moet iedere rolkooi aan dit reglement voldoen.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat er voor de kever rijder een hiaat in dit reglement zit. Met de klassevertegenwoordigers Marco Raben en Gerard Roeterdink is een voortvarende start gemaakt samen met de TC en de KNAF veiligheidscommissie om tot een oplossing te komen.

Inmiddels is er een tekening gemaakt van een rolkooi die wel voor de kever gebruikt kan worden.

Om aan alle keverklasse rijders duidelijk te maken waar we nu staan komt er een overleg. Op dinsdagavond 4 december 2012 om 20.00 uur in Beekbergen, bij restaurant De Smittenberg , adres: Arnhemseweg 537, 7361 CJ Beekbergen. Graag om 19.45 uur aanwezig, want we beginnen op tijd!

Alle licentiehouders in de Keverklasse worden hiervoor uitgenodigd per email. Omdat we helaas niet van hen allen een mailadres hebben is ons verzoek om het vooral voort te zeggen dat dit overleg er is. We zullen dit bericht op de KNAF site en eventueel op andere sites plaatsen. De clubs zullen dit bericht ook ontvangen en zij worden verzocht om dit aan hun achterban door te geven.

Heb je een vraag over dit onderwerp, stel die dan per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 30 november a.s. Zo kunnen wij dit overleg gedegen voorbereiden. Laat ook even weten of je aanwezig wil zijn bij dit overleg. Dit in verband met de grootte van de te regelen zaal.Meld jezelf aan voor 1 december a.s. via vermeld mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sectie Autocross

Namens hen

Tiny Vronik


Geplaatst op 10-10-12 : Vanuit de klassen is het verzoek gekomen via de klassevertegenwoodigers om sper toe te staan vanaf 2013.

Na rijp beraad o.a. met de TC is het sectiebestuur tot de volgende conclusie gekomen. 'Wij gaan geen sper toestaan in deze klassen. Kort gezegd om de reden dat deze klasse pas voor het eerste jaar in deze opzet rijdt en omdat het doel van de opsplitsing begin dit jaar niet was om er een 2 wiel aangedreven toerwagenklasse bij te krijgen in het NK'.

Verder is er geëvalueerd nadat deze klassen 1 jaar in het NK heeft deelgenomen. De vraag die voorlag was of we de klassen in het NK -weer- gaan samenvoegen als er onvoldoende registraties zijn voor het NK in 2013. 'We gaan de klassen niet samenvoegen. Dat houdt in dat beide klassen voldoende registraties moeten hebben om aan het NK te kunnen deelnemen'.

BSAC

10 oktober 2012.


Geplaatst op 21-06-12 : Technische commissie en voorstellen voor reglementswijzigingen.

Op woensdag 20 juni heeft de Sectie Autocross de tweede Nieuwsbrief van dit seizoen per e-mail verstuurd aan alle Autocross licentiehouders. Indien u voorstellen voor reglementswijzigingen heeft, of als TC een overleg met het hoofd HTC wenst, hou er dan rekening mee dat u dit voor 1 juli aangeeft bij de Sectie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Technische Commissie : Indien er vanuit de club behoefte bestaat om een overleg met de TC van de club te hebben met het Hoofd Technische Commissie geef dit dan uiterlijk 1 juli 2012 door. Alleen bij voldoende aanmeldingen zal dit overleg plaatsvinden.

Voorstellen voor Reglementswijzigingen : Indien er wijzigingen en/of aanvullingen voor het reglement zijn dan levert u die op de volgende manier aan. Voorstellen voorzien van naam, licentienummer en het artikel uit het reglement waar het over gaat dienen uiterlijk 1 juli 2012 in ons bezit te zijn. Alle clubs , licentiehouders en officials ( met licentie) kunnen voorstellen indienen. Licentiehouders kunnen dit ook doen via hun klassenvertegenwoordiger.

De Nieuwsbrief kunt u hier online bekijken

* Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

2013-03-05 bsac296


Officialcursus Autocross Voorjaar

Ook in het voorjaar hebben de officials van de sectie Autocross mogelijkheid gehad om de Veiligheids- en Reglemententraining te volgen. Op zaterdag 23 februari werd de cursus gehouden in een ijzig koud Oudehaske. Hier hebben 50 officials aan deelgenomen! Afgelopen zaterdag, 2 maart, werd de cursus in Ede gehouden met 30 officials.

Het programma voor beide dagen bestond uit een Veiligheidstraining en Reglemententraining.

De Veiligheidstraining, die in de ochtend werd gegeven, bestond uit 4 workshops en een scenario in de ochtend. Een van de workshops bestond uit het blussen van een autobrand en de rautekgreep. Voor het blussen werd een auto door G4S beschikbaar gesteld. De rautekgreep werd uitgevoerd bij acteurs in een echte autocrossauto, dit lijkt makkelijker dan het is!

Na een goede lunch werd de Reglemententraining gegeven door de Sectie Autocross. Na eerst een presentatie gekregen te hebben konden de officials hun reglementenkennis testen aan de hand van de Official Game, speciaal ontwikkeld door de Sectie Autocross.

Met dank aan de sectie Autocross, Klaas Postma, Wilmer Drenth, Erwin Sukkel en Tino van den Heuvel !

Fotoreportage :

officialcursus voorjaar 2013 1 250x188officialcursus voorjaar 2013 2 250x188officialcursus voorjaar 2013 3 250x188officialcursus voorjaar 2013 4 250x188
officialcursus voorjaar 2013 5 250x188officialcursus voorjaar 2013 6 250x188
officialcursus voorjaar 2013 7 250x333officialcursus voorjaar 2013 8 250x333officialcursus voorjaar 2013 9 500x375
Foto's : Angela Keuper

Registratie Nederlands Kampioenschap Autocross 2013

Het Eurol/VEKA Nederlands Kampioenschap Autocross 2013 gaat binnenkort weer van start !!

Locatie 1e Eurol/VEKA NK Autocross 2013 GEWIJZIGD

PERSBERICHT: Locatie 1e Eurol/VEKA NK Autocross 2013 GEWIJZIGD

Data NK Autocross 2013

De data voor het NK Autocross 2013:

Zaterdag - 20 april 2013 - Visvliet - ACVO
Zondag - 26 mei 2013 - Holterhoek - KACC
Zaterdag - 13 juli 2013 - Terwolde - TACO
Zaterdag - 27 juli 2013 - Loenen - LAT'77
Zaterdag - 17 augustus 2013 - Maurik - ACC Geffen
31 augustus of 1 september - Reserve
Zaterdag - 21 september 2013 - Koudum - SN

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend