Informatie 2e wedstrijd Eurol/VEKA NK Autocross 2013 - 26 mei Holterhoek

Aanstaande zondag 26 mei 2013 staat de tweede wedstrijd voor het Eurol/VEKA NK Autocross op het programma in Holterhoek.

Klik hier voor het Bijzonder Reglement voor deze wedstrijd.

Helaas moeten wij jullie op dit moment mededelen dat het nog onzeker is of deze NK wel door kan gaan, in verband met de toestand van het terrein en de weersvoorspellingen voor deze week en dit weekend. A.s. donderdag zal de definitieve beslissing genomen worden.We willen jullie vragen om geen onnodige telefoontjes te plegen richting de beide organisatoren. Er wordt door beide organisatoren goed overleg gepleegd. Mochten er zich wijzigingen in deze mededeling voordoen zullen wij dit direct bekend maken.

Ondanks deze mededeling alvast een aantal praktische zaken voor deze NK:

Het rennerskwartier gaat zaterdag om 14:00 uur open gaan. En deelnemers: houd je hier ook aan!!Kom niet eerder, onze medeorganisator zal de startnummers noteren van diegene die eerder dan 14:00 uur komen. Wees zo sportief en houd je aan de tijd, dit is ook vanwege de vergunning!

De tijden voor de technische (voor)keuring:

Zaterdag: van 16:00 tot 17:30 en van 19:00 uur tot 22:00 uur
Zondag van 7:00 uur tot 7:45 uur

De inschrijving begint om 19:00 uur.

Voor de deelnemers in de Sprintklasse 1600:
Zet je auto alvast bij de startopstelling voordat je naar de briefing gaat. We willen op tijd starten!!

Wij gaan ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zodra er meer nieuws is, zullen wij dit z.s.m. bekend maken.

Met vriendelijke groet,
Namens de SONAK en KACC

Arnoldina Heeres

TV uitzendingen van het Eurol/VEKA NK Autocross 2013

Ook dit jaar zullen de TV uitzendingen van het Eurol/VEKA NK Autocross 2013 worden verzorgd door SBS in het programma SBS Autosport en dan binnen het Dutch Supercar Challenge gedeelte. Er komen dit jaar 6 uitzendingen met iedere 24 minuten zendtijd. Het tijdstip waarop SBS uitzendt is elke zondag rond de klok van 12:00 uur.


Om dit voor elkaar te krijgen zijn er sponsoren aangetrokken om dit financieel mogelijk te maken. Waarvoor onze dank !

Sponsoren TV Promotie 2013

 • VEKA Shipbuilding
 • Franssen Metaalhandel
 • Cor Rijken Verpakkingen
 • Kuijpers Truckservice Ravenstein
 • Rotink Mechanisatie Ossenzijl BV
 • Autobedrijf Jan de Rond
 • Garagebedrijf E. Pijnenburg
 • Frank Stals
 • Emming Motorentechniek
 • Aangepastebak.nl
 • Raben
 • Ton van Leeuwen Snijwerken BV
 • Bos Campers
 • Promotex
 • Autodemontage Poelstra
 • Autocrossnederland.nl
 • LAT'77
 • Racing Against Cancer
 • Derikx Installaties Haelen
 • Hunia's Drukkerij
 • Van Kronenburg Autosport
 • Gebroeders Middelveld
 • Bandenservicebedrijf Van der Valk
 • Wapen van Langweer
 • SG van Grieken BV
 • Autodemontage Poelstra
Het voorlopige uitzendschema ziet er als volgt uit :
 • 12 mei - uitzending Pieterzijl
 • 9 juni - uitzending Holterhoek
 • 21 juli - uitzending Terwolde
 • 4 augustus - uitzending Loenen
 • 25 augustus - uitzending Maurik
 • 6 oktober - uitzending Koudum
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Namens de SONAK

Arnoldina Heeres

Informatie 1e wedstrijd Eurol/VEKA NK Autocross 2013

Aanstaande zaterdag staat de 1e wedstrijd voor het Eurol/VEKA NK Autocross op het programma in Pieterzijl.

Bijzonder reglement :
Klik hier voor het bijzonder reglement

Openingstijd rennerskwartier :
Tijdens de 1e twee NK's zal het rennerskwartier de dag voorafgaand aan de
wedstrijd om 14:00 uur open gaan. En deelnemers houd je hier ook aan!
Kom ook niet eerder, onze medeorganisatoren zullen de startnummers
noteren van diegene die eerder dan 14:00 uur komen. Wees zo sportief en
houd je aan de tijd, dit is ook vanwege de vergunning!
Tijdens de overige NK's zal het rennerskwartier op de normale tijd van 16:00
uur open gaan.

Alle deelnemers moeten op de wedstrijddag uiterlijk om 7:00 uur aanwezig
zijn. Mocht dit onverhoopt niet lukken neem dan contact op met het
wedstrijdsecretariaat (06-25291538), zij kunnen dit dan administratief
verwerken, zodat er wel op tijd gestart kan worden.

Technische Keuring :
Ook zal tijdens de 1e twee NK's de technische (voor)keuring eerder
beginnen. De tijden hiervoor zijn, de dag voorafgaand: van 16:00 tot 17:30
en van 19:00 uur tot 22:00 uur , deelnemers die op de avond voor de
wedstrijd voor 21:30 uur aanwezig zijn, zijn ook verplicht die dag hun
voertuig te laten keuren. Op de wedstrijddag kun je van 7:00 uur tot 7:45
uur nog keuren. De deelnemer meldt zich met de auto (evt. certificaat),
wagenpaspoort, kleding en helm bij de technische keuring. Nieuwe
deelnemers die nog geen wagenpaspoort hebben, zullen deze ontvangen
tijdens de technische voorkeuring.

De TC zal tijdens de manches tussentijdse controles doen. Mocht het hoofd
TC je verzoeken om met je wagenpaspoort in het parc ferme te komen,
verzoeken wij je om dit direct te doen. Je auto zal niet eerder vrij gegeven
worden als je je met wagenpaspoort gemeld hebt in het parc ferme.

Inschrijving :
Check op je loopbriefje of het transpondernummer klopt!
De loopbriefjes kunnen de avond voor de wedstrijd van 19:00 uur tot 22.00
uur en op de wedstrijddag van 7:00 uur tot 8:00 uur bij het secretariaat
worden ingeleverd, vergeet niet je licentie mee te nemen. Na 8:00 uur is
inlevering van het loopbriefje niet meer mogelijk en kun je niet meer
inschrijven.

Deelnemerslijsten/startopstelling :
Op de wedstrijddag worden rond 8:15 uur de deelnemerslijsten en
startopstellingen opgehangen op het prikbord. Controleer of je op de lijst
staat, om 8:45 uur zijn de lijsten definitief en kan/wordt er niks meer
gewijzigd.

Uitslagen :
Na iedere 3e manche worden de uitslagen van de manches gepubliceerd op
het prikbord. Voor deze publicatie geldt een half uur protesttijd. Na iedere
finale wordt de uitslag van de finale gepubliceerd op het prikbord, ook voor
deze uitslag geldt een half uur protesttijd.

Rijdersbriefing & Start :
De rijdersbriefing zal op de wedstrijddag om 9:00 uur plaatsvinden in de
tent. Alle deelnemers zijn verplicht om hierbij aanwezig te zijn. De start van
de wedstrijd zal om 9:30 uur zijn.

Deelnemers in de Sprintklasse 1600 :
Voordat je naar de briefing gaat zet je auto alvast bij de startopstelling. We willen op tijd starten!!

Transponders :
Zorg ervoor dat je transponder op de juiste plaats gemonteerd zit, zie
hiervoor de website van de KNAF www.knaf.nl. Tijdens de veiligheidskeuring
zal dit gecontroleerd gaan worden.

TV Promotie 2013 :
Ook dit jaar zullen de TV uitzendingen van het Eurol/VEKA NK Autocross
2013 worden verzorgd door SBS in het programma SBS Autosport en dan
binnen het Supercar Challenge gedeelte. Er komen dit jaar 6
uitzendingen met iedere 24 minuten zendtijd. Het tijdstip waarop SBS
uitzendt is elke zondag tussen 12.00 en 13.00 uur. Om dit voor elkaar te
krijgen zijn er sponsoren aangetrokken om dit financieel mogelijk te maken.
Waarvoor onze dank! Mocht je nog belangstelling hebben of iemand kennen
die belangstelling heeft aarzel dan niet en meld je aan!

Onze medeorganisator ACVO heeft ons onderstaande informatie doorgegeven :
De ACVO heeft vernomen dat er aankomend weekend verschillende wegen afgesloten zijn. Zij hebben het advies dan ook gegeven om het laatste gedeelte van de route de Tom Tom uit te zetten (zie onderstaand).

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld
en wensen je sportieve en succesvolle wedstrijden toe.

Met vriendelijke groet,
Namens de SONAK
Arnoldina Heeres

----------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK! Het volgende even voor Pieterzijl.
We hebben vernomen dat er tijdens de NK Pieterzijl verschillende wegen zijn afgesloten. Hierdoor geven we advies om het laatste gedeelte de Tom Tom uit te zetten en de volgende advies route te volgen

Iedereen die via Heerenveen komt moet de afslag Friespalen (afslag 32) nemen.
Dan door rijden naar Buitenpost (N358).
Daarna richting Grijpskerk (N355) aanhouden en u komt dan bij de baan van Pieterzijl uit.

Iedereen die vanaf Groningen komen moeten ook door rijden tot de afslag Friesepalen (afslag 32).
Dan ook door rijden naar Buitenpost (N358).
Daarna richting Grijpskerk (N355) aanhouden en u komt dan bij de baan van Pieterzijl uit.
We hopen u allemaal te zien op 20 April op de NK Pieterzijl.

Het bestuur ACVO

Update - Registratielijst Eurol/VEKA NK Autocross 2013

Via onderstaande link vindt u de voorlopige registratielijst van het Eurol/VEKA NK autocross 2013. De definitieve lijst kan pas begin april 2013 geplaatst worden als de betalingen van de rijders gedaan en verwerkt is.

Het aantal rijders dat zich geregistreerd heeft is overweldigend!! De SONAK heeft op basis van de aanwezigheidscijfers van de voorgaande jaren, na rijp beraad besloten om alle geregistreerde rijders te accepteren. De SONAK is zich bewust van de consequenties die hier uit voort kunnen vloeien. Met een positieve inzet van iedereen gaan wij deze uitdaging aan!!.

Het moge vanzelfsprekend zijn dat het aangepaste maximum deelnemer aantal per klasse alleen voor seizoen 2013 geldt.

Registratielijst deelnemers 2013

eurolvekanklogo 498x450

Nieuws van het Sectiebestuur - Bericht voor de Keverklasse

Bestemd voor alle keverklasse licentiehouders

In december jl. is er een werkbaar Keverreglement voor jullie klasse tot stand gekomen (verplicht vanaf 2014), zie de onderstaande publicatie voor meer informatie.

Echter naar nu blijkt is er in de tekening (zie foto) een onvolkomenheid geslopen. Bij twee buizen is de maatvoering niet correct weergegeven.

Dat is nu aangepast in de tekening, zie bijgaand die gedateerd is 17-2-13. Hou deze tekening dus aan. Het gaat dan om de buizen O en G, ten opzichte van de vorige tekening.

Ook in de tekst is een verduidelijking gedaan. Zie bijlage met 2 woorden in geel en gedateerd 4 maart 2013.

Uiteraard vinden wij het heel vervelend dat dit zo gelopen is.

5 maart 2013.

Bestuur Sectie Auto Cross.

Geplaatst op 27-12-12 :

Beste Keverklasse licentiehouders,

Zoals jullie bekend is, is er op 4 december jl. een overleg geweest met jullie klasse. Veel van jullie waren hierbij aanwezig. Reden voor dit overleg was dat het rolkooireglement - dat al vanaf 2008 gebruikt kan en mag worden en vanaf 2014 verplicht wordt voor alle klassen- in de huidige vorm minder geschikt blijkt te zijn voor jullie klasse.

Om die reden zijn de klasse vertegenwoordigers Gerard Roeterdink en Marco Raben, in samenspraak met Peter Popeijus van de KNAF en het hoofd TC van de sectie aan de slag gegaan om een werkbaar rolkooi reglement te krijgen voor deze klasse.

Op 4 december is het 1e concept al gepresenteerd en uit dat overleg kwamen een aantal opties en acties die verder uitgewerkt moesten worden. Dat laatste is door de genoemde heren zeer voortvarend opgepakt.

Er is zeer veel mailverkeer en telefonisch contact geweest en in zeer korte tijd- binnen 3 weken- ligt hier nu een tekening, waarmee ieder kever rijder uit de voeten moet kunnen. Klik hier voor de tekening. (zie foto)

En de tekst van het huidige reglement is ook nader omschreven. Klik hier voor het reglement. Voorop stond en staat dat wij deze mooie klasse graag willen behouden, zowel op nationaal als regionaal niveau!

Ik vertrouw er dan ook op dat jullie hiermee verder kunnen.

Mochten er desondanks vragen zijn, mail die dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,

Namens het BSAC (Bestuur Sectie Auto Cross)

Tiny Vronik

24 december 2012


Geplaatst op 21-11-12 : Bericht bestemd voor alle licentiehouders in de keverklasse.

In 2007 is ervoor gekozen om over te gaan naar een duidelijker omschrijving van het rolkooi reglement. Daarmee volgen we de FIA. Vanaf 2008 staat dit al in ons reglement. In 2014 moet iedere rolkooi aan dit reglement voldoen.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat er voor de kever rijder een hiaat in dit reglement zit. Met de klassevertegenwoordigers Marco Raben en Gerard Roeterdink is een voortvarende start gemaakt samen met de TC en de KNAF veiligheidscommissie om tot een oplossing te komen.

Inmiddels is er een tekening gemaakt van een rolkooi die wel voor de kever gebruikt kan worden.

Om aan alle keverklasse rijders duidelijk te maken waar we nu staan komt er een overleg. Op dinsdagavond 4 december 2012 om 20.00 uur in Beekbergen, bij restaurant De Smittenberg , adres: Arnhemseweg 537, 7361 CJ Beekbergen. Graag om 19.45 uur aanwezig, want we beginnen op tijd!

Alle licentiehouders in de Keverklasse worden hiervoor uitgenodigd per email. Omdat we helaas niet van hen allen een mailadres hebben is ons verzoek om het vooral voort te zeggen dat dit overleg er is. We zullen dit bericht op de KNAF site en eventueel op andere sites plaatsen. De clubs zullen dit bericht ook ontvangen en zij worden verzocht om dit aan hun achterban door te geven.

Heb je een vraag over dit onderwerp, stel die dan per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 30 november a.s. Zo kunnen wij dit overleg gedegen voorbereiden. Laat ook even weten of je aanwezig wil zijn bij dit overleg. Dit in verband met de grootte van de te regelen zaal.Meld jezelf aan voor 1 december a.s. via vermeld mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sectie Autocross

Namens hen

Tiny Vronik


Geplaatst op 10-10-12 : Vanuit de klassen is het verzoek gekomen via de klassevertegenwoodigers om sper toe te staan vanaf 2013.

Na rijp beraad o.a. met de TC is het sectiebestuur tot de volgende conclusie gekomen. 'Wij gaan geen sper toestaan in deze klassen. Kort gezegd om de reden dat deze klasse pas voor het eerste jaar in deze opzet rijdt en omdat het doel van de opsplitsing begin dit jaar niet was om er een 2 wiel aangedreven toerwagenklasse bij te krijgen in het NK'.

Verder is er geëvalueerd nadat deze klassen 1 jaar in het NK heeft deelgenomen. De vraag die voorlag was of we de klassen in het NK -weer- gaan samenvoegen als er onvoldoende registraties zijn voor het NK in 2013. 'We gaan de klassen niet samenvoegen. Dat houdt in dat beide klassen voldoende registraties moeten hebben om aan het NK te kunnen deelnemen'.

BSAC

10 oktober 2012.


Geplaatst op 21-06-12 : Technische commissie en voorstellen voor reglementswijzigingen.

Op woensdag 20 juni heeft de Sectie Autocross de tweede Nieuwsbrief van dit seizoen per e-mail verstuurd aan alle Autocross licentiehouders. Indien u voorstellen voor reglementswijzigingen heeft, of als TC een overleg met het hoofd HTC wenst, hou er dan rekening mee dat u dit voor 1 juli aangeeft bij de Sectie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Technische Commissie : Indien er vanuit de club behoefte bestaat om een overleg met de TC van de club te hebben met het Hoofd Technische Commissie geef dit dan uiterlijk 1 juli 2012 door. Alleen bij voldoende aanmeldingen zal dit overleg plaatsvinden.

Voorstellen voor Reglementswijzigingen : Indien er wijzigingen en/of aanvullingen voor het reglement zijn dan levert u die op de volgende manier aan. Voorstellen voorzien van naam, licentienummer en het artikel uit het reglement waar het over gaat dienen uiterlijk 1 juli 2012 in ons bezit te zijn. Alle clubs , licentiehouders en officials ( met licentie) kunnen voorstellen indienen. Licentiehouders kunnen dit ook doen via hun klassenvertegenwoordiger.

De Nieuwsbrief kunt u hier online bekijken

* Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

2013-03-05 bsac296