Download de KNAF app

Update - Registratielijst Eurol/VEKA NK Autocross 2013

Via onderstaande link vindt u de voorlopige registratielijst van het Eurol/VEKA NK autocross 2013. De definitieve lijst kan pas begin april 2013 geplaatst worden als de betalingen van de rijders gedaan en verwerkt is.

Het aantal rijders dat zich geregistreerd heeft is overweldigend!! De SONAK heeft op basis van de aanwezigheidscijfers van de voorgaande jaren, na rijp beraad besloten om alle geregistreerde rijders te accepteren. De SONAK is zich bewust van de consequenties die hier uit voort kunnen vloeien. Met een positieve inzet van iedereen gaan wij deze uitdaging aan!!.

Het moge vanzelfsprekend zijn dat het aangepaste maximum deelnemer aantal per klasse alleen voor seizoen 2013 geldt.

Registratielijst deelnemers 2013

eurolvekanklogo 498x450