Download de KNAF app

Toekomst van het NK Autocross - deel 2

eurol veka nk autocross logo 2018
Het autocross seizoen 2018 is voorbij en tijdens dit seizoen heeft het Bestuur Sectie Autocross niet stil gezeten. Daar waar nodig hebben we samen met de SONAK een beleid uitgezet waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Sommige van onze plannen zijn al naar buiten gebracht, zoals de nieuwe opzet van het NK Autocross, klik hier om dit persbericht nogmaals te lezen. Er is echter nog meer te melden dus veel leesplezier.

FHR-systeem
Veiligheid blijft een speerpunt, niet alleen bij de KNAF maar ook binnen onze sectie. Het is om die reden dat we een aantal zaken die met veiligheid te maken hebben aanscherpen. Uiteraard wordt er deelgenomen met auto’s die aan allerhande veiligheidseisen moeten voldoen. Daarnaast is ook persoonlijke bescherming erg belangrijk. Tijdens een inventarisatie afgelopen jaar is gebleken dat 40% van de NK-rijders al met een FHR-systeem rijdt. Het BSAC heeft besloten dat vanaf komend seizoen een FHR-systeem in het NK-Autocross verplicht is. Het gaat om jullie eigen veiligheid. We begrijpen dat dit een forse investering is maar begrijp goed dat je gezondheid belangrijk is.

Brandstofpomp
De afgelopen seizoenen hebben we, ondanks allerlei maatregelen, gezien dat auto’s toch flink kunnen branden. Dit is iets wat we nooit helemaal kunnen voorkomen maar als de motor niet meer draait moet de brandstoftoevoer stoppen en dat is iets wat we wel kunnen regelen. Daarom heeft het BSAC besloten dat voor alle deelnemende voertuigen aan het NK-autocross geldt: Alle brandstofpompen mogen alleen brandstof aanvoeren tijdens het startproces en/of als de motor loopt.

Minimale cilinderinhoud
Het maximaliseren van het aantal deelnemers per klasse binnen het NK-Autocross kan ervoor zorgen dat deelnemers gaan proberen zich in een andere klasse, dan waar hun auto oorspronkelijk voor gebouwd is, te registreren. Om de klassen puur te houden hebben we in overleg met de SONAK besloten om de volgende wijzigingen aan te brengen, alleen van toepassing voor het NK-Autocross, in de volgende klassen:

Aan het NK-reglement wordt een Klassenreglement toegevoegd:
KLASSEREGLEMENT - DIVISIE V
Voor deelname aan het NK-Autocross geldt dat de cilinderinhoud in totaal niet minder mag zijn dan 1350cc.

KLASSEREGLEMENT - TOERWAGENKLASSE
Voor deelname aan het NK Autocross geldt, als de cilinderinhoud niet meer dan 2100cc bedraagt het voertuig voorzien moet zijn van vierwielaandrijving.

KLASSEREGLEMENT - SPRINTKLASSE 1600
Voor deelname aan het NK-Autocross geldt dat de cilinderinhoud in totaal niet minder mag zijn dan 750cc.

KLASSEREGLEMENT - SPRINTKLASSE 2000
Voor deelname aan het NK-Autocross geldt dat de cilinderinhoud in totaal niet minder mag zijn dan 1650cc.

KLASSEREGLEMENT - SUPERKLASSE
Voor deelname aan het NK Autocross geldt, als de cilinderinhoud niet meer dan 2100cc bedraagt het voertuig voorzien moet zijn van vierwielaandrijving.

Geplaatste rijders NK Autocross 2019
De plaatsingsregels voor het NK Autocross 2019 blijven voor de 7 klassen, waaruit het NK Autocross in 2018 bestond, gehandhaafd voor komend NK-seizoen. In het kort komt het erop neer dat de nummers 1 t/m 10 van de einduitslag van het NK-autocross kampioenschap 2018 automatisch geplaatst zijn voor dezelfde klasse in 2019. De nummers 1 t/m 3 van de einduitslag van het NK-autocross kampioenschap 2018 zijn automatisch geplaatst voor een andere klasse.
De exacte regels welke rijders geplaatst zijn voor het NK Autocross worden vastgelegd in het Reglement Nederlands Kampioenschap Autocross 2019.

Juniorbuggy klasse
Komend seizoen wordt de Juniorbuggy klasse als nieuwe klasse toegevoegd aan het NK Autocross. Het maximum aantal startende deelnemers op de NK-wedstrijden bedraagt 24. Deze klasse rijdt drie manches en een finale. In de finale zullen de beste twaalf rijders na de drie manches mogen starten. Deze zullen met maximaal vier deelnemers op een startrij staan.
De top-8 van de eindstand van de Dutch Juniorbuggy Cup 2018 is direct geplaatst voor het NK Autocross 2019, dit geldt alleen voor registratie binnen de Juniorbuggy klasse.

De toevoeging van deze klasse wordt halverwege het seizoen 2020 door BSAC en SONAK geëvalueerd. Dan wordt bekeken of er een NK-toekomst is en blijft voor deze klasse.

Selectiewedstrijden
Door het toevoegen van deze extra klasse aan het NK Autocross komt het totaal aantal klassen op acht. De bestaande zeven klassen worden, allemaal gemaximeerd op dertig startende deelnemers per NK-wedstrijd.
Door het terugbrengen van het maximumaantal deelnemers van vijfenveertig naar dertig deelnemers in de Divisie V, Sprintklasse 1600 en Sprintklasse 2000 klasse bestaat er een grotere kans op selectiewedstrijden voor deze klassen. In het voorseizoen zijn hiervoor twee data en een reserve datum gepland. De opzet zal net als voorgaande jaren, het rijden van drie manches zijn met maximaal twaalf startende rijders per manche. Er wordt een finale toegevoegd aan het programma van de eerste selectiewedstrijd., In deze finale mogen alleen de beste twaalf rijders na de drie verreden manches van die dag van start gaan. De eerste drie van de finale uitslag plaatsen zich direct voor het NK-autocross. In een volgende selectiewedstrijd, in hetzelfde seizoen, zijn deze deelnemers uitgesloten van verdere deelname.
De verdere opzet van de selectiewedstrijden wijkt niet af van het reglement dat hier de afgelopen jaren voor gehanteerd is. Het is ook mogelijk dat de andere vijf klassen in aanmerking komen voor selectiewedstrijden. De criteria voor het rijden van deze wedstrijden vinden jullie terug in de Autocross reglementen 2019.

Einde persbericht door BSAC en SONAK
6 november ’18