Download de KNAF app

Selectiewedstrijden Eurol/VEKA NK Autocross 2015

SONAK 2015
Aan de drukke tijd van voorbereidingen is eindelijk een einde gekomen en gaan we ons opmaken voor de start van een nieuw Eurol/VEKA NK Autocross seizoen. En dit seizoen beginnen we met een primeur. Voor het eerst in de lange geschiedenis van het NK Autocross is het door de enorme inschrijfaantallen in de Divisie V nodig om het seizoen te starten met selectiewedstrijden. De selectiewedstrijden gaan plaatsvinden op 12 april in Langeveen en op 25 april in Pieterzijl.

Klik hier voor het bijzonder reglement van de selectiewedstrijd op 12 april in Langeveen.

Uitleg selectiewedstrijden

Waarom?
De SONAK heeft het aantal deelnemers in de Divisie V begrensd op 45 deelnemers per NK wedstrijd. In het verleden werd er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van registratie. Dit vonden zowel wij als de rijders een oneerlijke strijd. Vandaar dat bij een overschrijding van 5 of meer geregistreerden er gestreden moet worden voor directe plaatsing voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2015.

Wie moeten er selectiewedstrijden rijden?
Er zijn dit jaar 16 deelnemers die dankzij hun prestaties in het voorgaande NK-seizoen direct geplaatst zijn voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2015 als het gaat om de Divisie V.
Na het sluiten van de betalingsdatum en het afzeggen van rijders, die bijvoorbeeld hun auto niet gereed hebben, staan er nu nog 51 rijders in totaal geregistreerd. Van deze 51 mogen er 35 (51-16) van start gaan in de 2 selectiewedstrijden die gepland staan voor 12 april in Langeveen en 25 april in Pieterzijl. Van deze 35 rijders plaatsen de beste 29, mits minimaal 1 doorkomst in een selectiewedstrijd, zich voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2015 Divisie V. De afvallers, mits minimaal 1 doorkomst in een selectiewedstrijd, mogen er vrijwillig voor kiezen om op de wachtlijst plaats te nemen. De onderlinge punten zullen hierin de volgorde bepalen.

Puntentelling
Per selectiewedstrijd staan er 3 manches op het programma. Aangezien we 2 wedstrijden hebben tellen in totaal 6 manches mee voor de totaaltelling. Het slechtste resultaat van een manche zal als schrapresultaat gebruikt worden. Dit mag ook een 0 resultaat zijn mits deze niet is voortgekomen uit een diskwalificatie. Wanneer een rijder minimaal 1 doorkomst heeft wordt deze rijder voor die selectiewedstrijd beloont met 15 bonus punten. Deze punten worden niet geschrapt.
De gehanteerde puntentelling is zoals de manches tijdens de NK wedstrijden.

  1. 20 punten
  2. 17 punten
  3. 15 punten
  4. 14 punten
  5. 13 punten etc etc
Er zullen dan ook geen finales gereden gaan worden.
Verder geldt in alles het officiële NK-reglement 2015 en zal de SONAK en haar officials aanwezig zijn om het reglement na te kunnen leven.

Inschrijfgeld
Aangezien de SONAK de rijders min of meer "verplicht" zijn om aan deze selectiewedstrijden deel te nemen is besloten om geen inschrijfgeld te rekenen. De entree die bij aankomst gerekend wordt komt ten goede aan de club en niet aan de SONAK.

Indien jullie nog vragen hebben, stel ze gerust, liefst via de mail: sonak@knaf.nl.

Wij gaan ervan uit jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
SONAK