Download de KNAF app

Registratie EUROL/VEKA NK Autocross 2015

NK Pieterzijl 4850

Vanaf woensdag 4 februari 2015 om 12:00 uur tot 11 februari 2015 kan men zich via Mijn KNAF (www.knaf.nl) registreren voor het Eurol/VEKA Nederlands Kampioenschap 2015. Alle coureurs en equipes met een geldige KNAF autocrosslicentie of een geldige door de FIA erkende buitenlandse ASN autocrosslicentie kunnen in 2015 aan het NK Autocross deelnemen. De kosten voor deelname aan het gehele kampioenschap zijn € 400,00. Voor de juniorklasse geldt een aangepast tarief te weten € 200,00. Volgorde registratie is bepalend voor eventuele wachtlijsten.

Registratie
"Mijn KNAF" is uitsluitend bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een KNAF licentie. Heeft u geen inloggegevens voor Mijn KNAF of bent u ze kwijt? Klik dan op "wachtwoord vergeten" en vul uw licentienummer en e-mailadres in. Dan krijgt u een e-mail met de inloggegevens. Krijgt u geen e-mail dan is bij de KNAF geen of een ander mailadres bekend. In dat geval stuur je een e-mail naar a.keuper@knaf.nl.

Buitenlandse rijders kunnen een mail sturen naar sonak@knaf.nl dat ze zich willen registreren voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2015 (ook dit kan pas vanaf 4 februari 2015 - 12.00 uur). En ook hiervoor geldt, datum & tijd binnenkomst is bepalend. Houdt de volgende gegevens bij de hand voor de registratie:
· Licentienummer;
· Inlogcode "Mijn KNAF";
· Startnummer vorig jaar;
· Transpondernummer;

Indien je als Equipe gaat rijden:
· Licentienummer(s) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
· Adresgegevens 2e en/of 3e equipe deelnemer;
· Mailadres(sen) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
· Transpondernummer 2e en/of 3e equipe deelnemer.

Na de registratie krijgt u binnen enkele ogenblikken een bevestigingsmail. Krijgt u deze niet, dan is de registratie niet goed gegaan. Probeer het opnieuw.

Het Nederlands Kampioenschap zal in 2015 bestaan uit zeven verschillende klassen waarbij het totaal aantal deelnemers per klasse is vastgesteld.

  • Juniorklasse: maximaal 30 registraties
  • Divisie V: maximaal 45 registraties
  • Toerwagenklasse: maximaal 30 registraties
  • Keverklasse: maximaal 30 registraties
  • Sprintklasse 1600: maximaal 45 registraties
  • Sprintklasse 2000: maximaal 45 registraties
  • Superklasse: maximaal 30 registraties

Wachtlijsten

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers werd in 2014 een zogenaamde wachtlijst gehanteerd. Deze werd opgesteld o.a. door de prestaties en deelname frequentie van de rijder in het NK seizoen dat aan het komend seizoen vooraf ging. Daarna gaf de registratiedatum en het tijdstip van registratie de doorslag of je wel of niet op de wachtlijst terecht zou komen.

Van de rijders die afgelopen seizoen op de wachtlijst stonden is gebleken dat gemiddeld de eerste 4 rijders van de wachtlijst per klasse ook daadwerkelijk mee konden rijden. Vandaar dat dit aantal van 4 ook dit seizoen gehanteerd wordt als van een wachtlijst sprake is. Wordt het aantal registraties overschreden met maximaal 4 dan zal nog steeds sprake zijn van de zogenaamde wachtlijst.

De SONAK heeft besloten om met ingang van 2015 veranderingen aan te brengen in het wachtlijst beleid. Dit om iedereen een zo eerlijk mogelijke kans te geven aan het Eurol/VEKA NK Autocross deel te kunnen nemen zonder enorme wachtlijsten. Wordt het maximum aantal registraties van een klasse dan ook met 5 of meer overschreden, na definitieve afronding van de registraties en de betalingen hiervan, wordt er gekeken of dit "teveel" aan registraties nog steeds is.

Als het maximum aantal wordt overschreden zullen voor de klassen waar dit in speelt in het voorseizoen, dus voorafgaand aan de eerste NK wedstrijd, 2 kwalificatie wedstrijden plaats vinden. In deze wedstrijden zorgt een punten systeem ervoor dat je je definitief kunt plaatsen voor het Eurol/VEKA NK 2015.
Heb je na deze wedstrijden niet voldoende punten behaald om je te plaatsen is de keuze aan die rijder(s) zelf om vrijwillig op de wachtlijst plaats te nemen. Hiermee heb je dan nog steeds de kans om aan het NK deel te kunnen deelnemen zonder hiervoor geplaatst te zijn. Voorwaarde om hier aanspraak op te kunnen maken is wel dat je aan minimaal 1 van de 2 selectie wedstrijden deelgenomen moet hebben.

Regels zonder overschrijding maximum
De volgende regels zijn door de SONAK opgesteld als het gaat om het overschrijden van het maximaal aantal registraties met maximaal 4. In dit geval worden de laatste 4 registraties op de wachtlijst geplaatst en vinden er dan ook GEEN kwalificatie wedstrijden plaats.
De plaatsing van de rijders is als volgt verdeeld:

1. Nummers 1 t/m 10 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar (ongeacht of er een overstap naar een andere klasse plaats vindt) is automatisch geplaatst, mits tijdig geregistreerd;
uitleg: Ben je in het eindklassement van het NK 2014 in de top-10 geëindigd ben je automatisch geplaatst voor het NK 2015. Het maakt daarbij niet uit voor welke klasse je registreert.

2. Nummers 11 t/m de helft van het maximum aantal registraties van de klasse waarin je was geregistreerd automatisch geplaatst, mits tijdig geregistreerd en men in minimaal 2 wedstrijden kampioenschapspunten heeft behaald, er wordt niet opgeschoven;
uitleg: Ben je bijvoorbeeld in de Div V op plaats 22 geëindigd (binnen de helft van het maximaal aantal registraties van 45) en je hebt minimaal 2x in de finale gestaan dan ben je geplaatst voor het NK 2015. Het maakt daarbij niet uit voor welke klasse je registreert.

3. Rijders die vorig seizoen op de wachtlijst stonden en in dat seizoen minimaal 4 keer hun loopbriefje hebben ingeleverd, mits tijdig geregistreerd;
uitleg: de wachtlijstrijders die in 2014 ook minimaal 4 keer hun loopbriefje hebben ingeleverd en niet voldoen aan de criteria van punt 1 en 2 zijn geplaatst voor het NK 2015. Het maakt daarbij niet uit voor welke klasse je registreert.

4. Registratie a.d.h.v. datum, en tijdstip.
uitleg: registreer je je binnen de daarvoor gestelde registratie limiet en je voldoet niet aan de criteria gesteld onder punt 1 t/m 3 geldt dat degene die snel registeren de meeste kans maken op rechtstreekse deelname aan het NK 2015.

Note: Voor equiperijders die opnieuw inschrijven in een andere samenstelling dan in het voorgaande seizoen geldt dat alleen de equiperijder die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven. Bij een gelijk aantal punten van beide equiperijders geldt dat de rijder die de eerste wedstrijdpunten behaald heeft zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven.

Meer registraties dan maximaal toegestaan
De volgende regels zijn door de SONAK opgesteld als het gaat om het overschrijden van het maximaal aantal registraties met meer dan 4. In dit geval wordt er geen wachtlijst gehanteerd en vinden er dan ook kwalificatie wedstrijden plaats:

1/3 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar (ongeacht of er een overstap naar een andere klasse plaats vindt) is automatisch geplaatst, mits tijdig geregistreerd;

2. Alle overige geregistreerde rijders voor de desbetreffende klasse moeten zich plaatsen door middel van deelname aan selectiewedstrijden;

Note: Voor equiperijders die opnieuw inschrijven in een andere samenstelling dan in het voorgaande seizoen geldt dat alleen de equiperijder die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven. Bij een gelijk aantal punten van beide equiperijders geldt dat de rijder die de eerste wedstrijdpunten behaald heeft zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven.