Download de KNAF app

REGISTRATIE Eurol/VEKA NK AUTOCROSS

eurol vk nk autocross logo-01

Wie kan zich inschrijven voor het EUROL/VEKA NK Autocross?

Alleen coureurs met een geldige KNAF-licentie of een geldige door de FIA erkende buitenlandse ASN licentie kunnen aan het NK autocross deelnemen. Deelname met een evenementen registratiebewijs is niet toegestaan. In afwijking van het Reglement Erkenning Nederlandse Kampioenschappen staat het NK Autocross open voor equipes.

Hoeveel klassen zijn er en hoeveel kunnen er maximaal deelnemen?
Het kampioenschap wordt gehouden voor 7 verschillende klassen waarbij het totaal aantal deelnemers per klasse per wedstrijd is vastgesteld.
Juniorklasse: maximaal 30 deelnemers
Divisie V: maximaal 45 deelnemers
Toerwagenklasse: maximaal 30 deelnemers
Keverklasse: maximaal 30 deelnemers
Sprintklasse 1600: maximaal 45 deelnemers
Sprintklasse 2000: maximaal 45 deelnemers
Superklasse: maximaal 30 deelnemers

Wat gaat er wijzigen in 2016?

De SONAK heeft besloten om voor 2016 geen noemenswaardige veranderingen aan te brengen in het registratie beleid.

Vanaf wanneer kan ik mij registreren?
Vanaf woensdag 10 februari 2016 om 12:00 uur kan men zich registreren voor het Eurol/VEKA Nederlands Kampioenschap Autocross 2016. Registreren is mogelijk tot 17 februari 2016. Daarna is registreren niet meer mogelijk.

Hoe registreer ik me?
Via de site www.knaf.nl en dan kies je voor het onderdeel "Mijn KNAF". Dit gedeelte van de site is uitsluitend bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een KNAF licentie.

Hoe krijg ik toegang tot "Mijn KNAF"?
Om toegang te krijgen tot "Mijn KNAF" dien je in te loggen met je licentienummer. In het veld daaronder typ je je inlogcode. Het is dan ook handig om vóór de registratie te testen of je inlogcode nog steeds werkt. Dit voorkomt ergernis als je op het punt staat te registreren voor het NK als het niet blijkt te werken.

Ik heb geen inlogcode of ik ben mijn inlogcode kwijt?
In 2010 hebben alle licentiehouders een brief ontvangen van de KNAF met daarin je inlogcode. Met deze code kun je nog steeds inloggen en je registreren. Heb je na 2010 je licentie verlengd of weet je je inlogcode niet meer maar is je e-mailadres bij de KNAF bekend, vul dan je licentienummer en e-mailadres in en klik op wachtwoord vergeten. Je ontvangt dan via de e-mail je inlogcode.

Ik krijg geen inlogcode via de e-mail?
Dan is bij de KNAF geen of een ander e-mailadres bekend. Stuur in dat geval een e-mail naar a.keuper@knaf.nl. Je ontvangt dan zo snel mogelijk, dezelfde dag is het streven, per e-mail een tijdelijk wachtwoord dat je, na ingelogd te zijn, bij voorkeur direct dient te wijzigen in een door jezelf gekozen wachtwoord. Wij adviseren je om, bij voorkeur nog voor de licentiedagen, op www.knaf.nl in te loggen in "Mijn KNAF" om te controleren of je over de juiste inloggegevens beschikt.

Kan ik mijn inlogcode ook via de post krijgen?
Nee, in het kader van de wet op de privacy is dit niet mogelijk. Zorg er dus voor dat je bij het verlengen of aanvragen van een KNAF licentie je e-mailadres doorgeeft/noteert.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben voor het registreren?
• Licentienummer;
• Inlogcode "Mijn KNAF";
• Startnummer vorig jaar;
• Transpondernummer;

Indien je als Equipe gaat rijden:
• Licentienummer(s) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• Adresgegevens 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• e-Mailadres(sen) 2e en/of 3e equipe deelnemer;
• Transpondernummer 2e en/of 3e equipe deelnemer.

Kan ik mij ook via de post registreren voor het Eurol/VEKA NK Autocross?
Nee, registreren is alleen mogelijk via "Mijn KNAF".

Wat zijn de kosten?
De kosten voor deelname aan het gehele kampioenschap zijn € 400,00.
Voor de juniorklasse geldt een aangepast tarief te weten € 200,00.

Hoe weet ik dat ik ben geregistreerd?
Zodra je je hebt geregistreerd via "Mijn KNAF" ontvang je direct een bevestigingsmail.

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen?
Dan is je registratie niet goed gegaan, probeer het opnieuw.

In 2015 waren er wachtlijsten, nu weer?
Ja, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers van een klasse met 4 registraties of minder wordt een zogenaamde wachtlijst voor deze klasse gehanteerd. Bij meer dan 4 registraties boven het maximum aantal deelnemers, moeten selectiewedstrijden uitwijzen wie zich uiteindelijk rechtstreeks plaatsen voor NK deelname in die klasse.

Als het maximum aantal deelnemers met meer dan 4 registraties wordt overschreden wat dan?
In dit geval zullen voor de klassen waar dit in speelt, in het voorseizoen dus voorafgaand aan de eerste NK wedstrijd, 2 selectiewedstrijden plaats vinden. In deze selectiewedstrijden zorgt een puntensysteem ervoor dat je je definitief kunt plaatsen voor het Eurol/VEKA NK 2016. Heb je na deze wedstrijden niet voldoende punten behaald om je te plaatsen is de keuze aan jezelf om vrijwillig op de wachtlijst plaats te nemen. Hiermee heb je dan nog steeds de kans om aan het NK deel te kunnen nemen zonder hiervoor geplaatst te zijn. In het geval van deze vrijwillige keuze kan het dus voorkomen dat er meer dan 4 deelnemers op de wachtlijst staan voor die klasse.

Als het maximum aantal deelnemers met maximaal 4 registraties wordt overschreden wat dan?
De volgende regels zijn door de SONAK opgesteld als het gaat om het overschrijden van het maximaal aantal registraties met maximaal 4. In dit geval worden de laatste 4 registraties op de wachtlijst geplaatst en zijn er GEEN selectie wedstrijden. De plaatsing van de rijders is als volgt verdeeld:

  1. Nummers 1 t/m 10 van de einduitslag van het kampioenschap van het voorgaande jaar (ongeacht of er een overstap naar een andere klasse plaats vindt) is automatisch geplaatst, automatische plaatsing geldt voor maximaal 2 registraties, mits tijdig geregistreerd;
  2. Nummers 11 t/m de helft van het maximum aantal registraties van de klasse waarin men was geregistreerd is automatisch geplaatst, automatische plaatsing geldt voor maximaal 2 registraties, mits tijdig geregistreerd en men in minimaal 2 wedstrijden kampioenschapspunten heeft behaald. Er wordt niet opgeschoven;
  3. Rijders die vorig seizoen op de wachtlijst stonden en in dat seizoen minimaal 4 keer hun loopbriefje hebben ingeleverd, mits tijdig geregistreerd;
  4. Rijder in bezit van een "wildcard";
  5. Registratie a.d.h.v. datum en tijdstip.
Note: Voor equiperijders die opnieuw inschrijven in een andere samenstelling dan in het voorgaande seizoen geldt dat alleen de equiperijder die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven. Bij een gelijk aantal punten van beide equiperijders geldt dat de rijder die de eerste wedstrijdpunten behaald heeft zich kan registreren volgens de eerste 3 punten zoals hierboven beschreven.

Note: indien een automatisch geplaatste rijder zich meer dan 2 keer registreert zal door de rijder een keuze gemaakt moeten worden voor welke registratie de automatische plaatsing geldt.

Welk startnummer krijg ik?
In de schriftelijke bevestiging die je ontvangt zodra de registratieperiode gesloten is ontvang je ook je startnummer. Voor de 1e NK ontvang je via de post je startnummer stickers.

Hoe kunnen buitenlandse rijders zich registreren?
Deze rijders kunnen een e-mail sturen naar sonak@knaf.nl dat ze zich willen registreren voor het Eurol/VEKA NK Autocross 2016 (ook dit kan pas vanaf 10 februari 2016 - 12.00 uur). En ook hiervoor geldt, datum & tijd binnenkomst is bepalend.

Vragen?
Heb je problemen met inloggen en/of registreren dan kun je op werkdagen bellen met de medewerkers op het federatiebureau van de KNAF, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur op tel. 088-004 888.

Heb je een algemene vraag over het Eurol/VEKA NK Autocross kun je van 19:00 tot 21:00 uur contact opnemen met Arnoldina Heeres (0514-523006 / 06-25291538) of via de e-mail: sonak@knaf.nl