Download de KNAF app

Locatie 1e Eurol/VEKA NK Autocross 2013 GEWIJZIGD

PERSBERICHT: Locatie 1e Eurol/VEKA NK Autocross 2013 GEWIJZIGD

De locatie van de 1e Eurol/VEKA NK Autocross op 20 april 2013 is gewijzigd. Dit omdat de vertrouwde locatie Visvliet in een vogelrijk broedgebied ligt. Er mogen geen activiteiten in dat gebied plaatsvinden voor 10 juli.

In goed overleg, met de natuurvereniging en landeigenaren, is overeengekomen om de 1e wedstrijd van het Eurol/VEKA NK Autocross te verplaatsen naar locatie Pieterzijl.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Namens de SONAK Namens de ACVO

Arnoldina Heeres Sietse Solle

Einde persbericht
Hindeloopen, 15 januari 2013

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.